Centrum pro lidská práva a demokratizaci

Centrum pro lidská práva a demokratizaci je nezávislou akademickou institucí, která sleduje lidská práva v Česku i zahraničí z odborného sociálněvědního a mezinárodněprávního pohledu. Centrum pořádá konference, vydává měsíční Bulletin, studie a policy papery a zajišťuje informování o lidských právech. Více informací najdete zde.

Centrum pro lidská práva přijímá stážisty

Centrum pro lidská práva a demokratizaci hledá pro akademický rok 2012/2013 STÁŽISTY / STÁŽISTKY pro pořádání konferencí, řešení grantových projektů, přípravu informačního Bulletinu a odborných textů v oblastech

  • Evropský systém ochrany lidských práv
  • Mezinárodní trestní spravedlnost
  • Česká republika a lidská práva
  • Mezinárodní politika a lidská práva
Zájemci nechť pošlou do 24. října 2012 životopis a stručné odůvodnění zájmu na adresu hsmekal@fss.muni.cz.
V předmětu mailu uveďte slovo „Stáž“ a jednu ze tří výše uvedených tematických oblastí, která by vás zajímala. 

Konference "Empower Human Rights!"

Druhý zářijový týden (od 9. do 12. září) zavítali zástupci Centra do Vídně, kde pod záštitou Univerzity Vídeň a Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte proběhla mezinárodní konference Empower Human Rights! Cílem konference bylo prezentovat výsledky výzkumného programu AHRI (The Association of Human Rights Institutes) a COST (European Cooperation in Science and Technology) "The Role of the EU in UN Human Rights Reform". U příležitosti této konference se konalo také výroční setkání členů AHRI a COST a paralelně probíhala i konference PhD. studentů. 

O tom, jak se rokovalo o reformě OSN a o dalších lidskoprávních tématech v kulisách malebné Vídně si můžete přečíst v zářijovém Bulletinu, kde najdete obsáhlou reportáž z pera Zuzany Melcrové a Miroslava Knoba.

1.10.2012

Prekrížený kosák a kladivo viac v Moldavsku neuvidíte. Od dnešného dňa (1. októbra 2012) nadobudol v krajine účinnosť nový zákon zakazujúci používanie komunistických symbolov na verejnosti, a teda aj v názvoch, ikonách a symboloch jednotlivých politických strán. Zatiaľ čo bežným občanom a jednotlivcom hrozí udelenie pokuty, pre politické strany by použitie komunistického symbolu znamenalo až odňatie statusu registrovanej stranyčíst dále

29.9.2012

Dne 17. října 2012 se v Praze uskuteční informativní workshop se zahraničními odborníky o přístupu k diagnostice a dokumentaci následků mučení a jiného krutého, ponižujícího či nelidského zacházení nebo trestání v souladu s Istanbulským protokolem.  číst dále

27.9.2012

Pravidelné každoroční zasedání členů Asociace lidsko-právních institutů (Association of Human Rights Institutes, AHRI) bylo hlavní náplní naší cesty do Vídně, kde se pořádala konference „Empower Human Rights!“ a v rámci této konference se konalo pravidelné zasedání členů AHRI. O celé konferenci se dočtete více v zářijovém čísle Bulletinu. číst dále

Centrum autorem letošní Stínové zprávy ENARu o stavu rasismu a diskriminace v ČR

Šest zástupců Centra pro lidská práva (Linda Janků, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová a Hubert Smekal) podepsali smlouvu s nevládní organizací ENAR (European Network Against Racism) o autorství letošní Stínové zprávy o stavu rasismu a diskriminace v České republice. 

Cílem Stínové zprávy je mapovat stav rasismu a rasové diskriminace z pohledu neziskového sektoru, popsat důlažité změny, které se v uplynulém období (vždy jeden rok) udály a zasadit je do národního kontextu. Jednotlivé národní zprávy jsou pak shrnuty ve Stínové zprávě o stavu rasismu pro celou EU. Speciálním tématem letošní zprávy pak byla islamofobie.

Starší Stínové zprávy (v angličtině) je možné nalézt na webu ENARu: http://www.enar-eu.org.

Mají mezinárodní pozorovatelské mise vliv na férovost voleb?

Lze je označit za nástroj k prosazování demokracie či spíše za prostředek legitimizace vlády pseudodemokratů?

 

Na tyto a mnohé jiné otázky odpovídala trojice zkušených volebních pozorovatelů v průběhu odborného semináře organizovaného Centrem pro lidská práva a demokratizaci, který se uskutečnil 18. dubna na půdě Fakulty sociálních studií MU.

  číst dále