Centrum pro lidská práva a demokratizaci

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, zpracovává odborné studie, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech. Přečtěte si o nás více.

1.2.2013

 

Do 15. března 2013 je možné se hlásit do ročního programu European Master in Human Rights and Democratisation (E.MA), který probíhá ve spolupráci více než čtyřiceti evropských univerzit.

O PROGRAMU E.MA

Program E.MA poskytuje posluchačům multidisciplinární přístup, jenž nahlíží na problematiku lidských práv a demokratizace optikou různých oborů. Program je orientován na získání jak teoretických, tak praktických dovedností. V roli přednášejících působí akademici z oboru, experti i zástupci mezinárodních i neziskových organizací.

Absolventi programu se mohou následně uplatnit zejména v mezinárodních organizacích, veřejné správě či v akademické sféře.

Vyšlo nové číslo našeho Czech Republic Human Rights Review

Zde si můžete přečíst nové číslo Czech Republic Human Rights Review, které vydává naše Centrum. Těšit se můžete zejména na rozhovory s profesorem Manfredem Nowakem a právním poradcem Radovana Karadžiče Peterem Robinsonem.

Členové Centra uspěli u Grantové agentury ČR

21.1.2013

Linda Janků, Hubert Smekal a Katarína Šipulová jsou součástí týmu, jehož čtyřletý projekt Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky: trendy, praxe, příčiny a důsledky byl podpořen Grantovou agenturou ČR. Kolektiv pod vedením profesora Týče z Právnické fakulty doplňují ještě Ivo Pospíšil (Ústavní soud a Fakulta sociálních studií) a Jozef Janovský (matematika, Oxford). 

Nové publikace členů Centra

Členové Centra pro lidská práva přispěli svými texty do knihy Ozbrojené konflikty po konci studené války (Ivo Pospíšil, Zdeněk Kříž a kol.), kterou právě vydal Mezinárodní politologický ústav ve spolupráci s Muni Press. Lukáš Hoder se spolu s Ivo Pospíšilem rozepsal na téma Ozbrojené konflikty po konci studené války a proměny mezinárodního práva a Hubert Smekal s Lubomírem Majerčíkem se zabývali Vnitrostátními soudy a ozbrojenými konflikty. Konečně Katarína Šipulová přispěla kapitolou Tranzitní spravedlnost v postkonfliktním prostředí: stíhání zločinů a usmíření společnosti

Knihu půjde zakoupit vedle běžných prodejních míst též přes stránky Muni Press.

Výzkum a ochrana lidských práv v ČR - seznam lidskoprávních organizací

Připravili jsme pro vás seznam organizací a institucí angažujících se v oblasti výzkumu a/nebo ochrany lidských práv. Prohlédnout si jej můžete zde, máte-li připomínky či návrhy na zařazení dalších organizací určitě nás kontaktujte.

Po případném doplnění seznam vystavíme i na anglické mutaci stránek, neboť právě absence takového soupisu, který by umožnil zahraničním pozorovatelům české lidskoprávní scény se v oblasti českých lidskoprávních organizací zorientovat, byla primární motivací k jeho vytvoření. 

Nová publikace členů Centra

Katarína Šipulová, Monika Mareková a Hubert Smekal přispěli do nového čísla časopisu Justičná revue (12/2012) článkem s názvem "Zásada non-refoulement a porušovanie predbežných opatrení: Labsi v. Slovensko". 

Článek se zabývá analýzou právní závaznosti a následky nedodržení předběžných opatření Evropského soudu pro lidská práva vůči členským státům. Na rozboru judikatury sleduje vývoj vztahu mezi principy non-refoulement, ochrany základních lidských práv a národní bezpečnosti. Na tomto pozadí přináší rozbor jednoho z nejnovějších případů porušení předběžných opatření, kterého se v případě Mustafy Labsiho dopustila Slovenská republika.

Letní studium lidský práv

2.1.2013

Nevíte, co v létě s volným časem? Zajímáte se o lidská práva a rádi jezdíte do zahraničí? Pokud ano, právě pro vás jsme připravili seznam lidskoprávních letních škol

V nově upravené sekci Výzkum se také můžete dozvědět více o lidskoprávních kurzech vyučovaných členy Centra a začít si plánovat předměty na podzimní semestr.