Centrum pro lidská práva a demokratizaci

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, zpracovává odborné studie, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech. Přečtěte si o nás více.

8.11.2012

Co je a co není diskriminace na pracovním trhu? Jak poznat nepřímou diskriminaci v inzerátech? A jak se proti ní bránit?

Diskriminaci na trhu práce se věnoval prakticky zaměřený seminář, který Centrum pro lidská práva a demokratizaci pořádalo dne 5. listopadu 2012 v 17 hod. na Právnické fakultě MU. 

Česká republika a Evropský soud pro lidská práva v roce 2011

7.11.2012

Ľubomír Majerčík, Anna Matušinová a Hubert Smekal publikovali kapitolu "The Czech Republic and the European Court of Human Rights in 2011", která vyšla v Czech Yearbook of Public and Private International Law. 
Kapitolu si můžete přečíst zde.

Členové Centra na Sympoziu Česká zahraniční politika

Helena Bončková a Hubert Smekal prezentovali na Sympoziu Česká zahraniční politika v Černínském paláci v Praze příspěvek na téma "Česká "výjimka" z Listiny základních práv EU - stále s námi". Pracovní verzi příspěvku si časem budete moci přečíst v sekci Studie.

Centrum pro lidská práva přijímá stážisty

Centrum pro lidská práva a demokratizaci hledá pro akademický rok 2012/2013 STÁŽISTY / STÁŽISTKY pro pořádání konferencí, řešení grantových projektů, přípravu informačního Bulletinu a odborných textů v oblastech

  • Evropský systém ochrany lidských práv
  • Mezinárodní trestní spravedlnost
  • Česká republika a lidská práva
  • Mezinárodní politika a lidská práva
Zájemci nechť pošlou do 24. října 2012 životopis a stručné odůvodnění zájmu na adresu hsmekal@fss.muni.cz.
V předmětu mailu uveďte slovo „Stáž“ a jednu ze tří výše uvedených tematických oblastí, která by vás zajímala. 

Konference "Empower Human Rights!"

Druhý zářijový týden (od 9. do 12. září) zavítali zástupci Centra do Vídně, kde pod záštitou Univerzity Vídeň a Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte proběhla mezinárodní konference Empower Human Rights! Cílem konference bylo prezentovat výsledky výzkumného programu AHRI (The Association of Human Rights Institutes) a COST (European Cooperation in Science and Technology) "The Role of the EU in UN Human Rights Reform". U příležitosti této konference se konalo také výroční setkání členů AHRI a COST a paralelně probíhala i konference PhD. studentů. 

O tom, jak se rokovalo o reformě OSN a o dalších lidskoprávních tématech v kulisách malebné Vídně si můžete přečíst v zářijovém Bulletinu, kde najdete obsáhlou reportáž z pera Zuzany Melcrové a Miroslava Knoba.

1.10.2012

Prekrížený kosák a kladivo viac v Moldavsku neuvidíte. Od dnešného dňa (1. októbra 2012) nadobudol v krajine účinnosť nový zákon zakazujúci používanie komunistických symbolov na verejnosti, a teda aj v názvoch, ikonách a symboloch jednotlivých politických strán. Zatiaľ čo bežným občanom a jednotlivcom hrozí udelenie pokuty, pre politické strany by použitie komunistického symbolu znamenalo až odňatie statusu registrovanej strany

29.9.2012

Dne 17. října 2012 se v Praze uskuteční informativní workshop se zahraničními odborníky o přístupu k diagnostice a dokumentaci následků mučení a jiného krutého, ponižujícího či nelidského zacházení nebo trestání v souladu s Istanbulským protokolem.