Centrum pro lidská práva a demokratizaci

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, zpracovává odborné studie, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech. Přečtěte si o nás více.

26.1.2012

Předevčírem zvolilo Parlamentní shromáždění Rady Evropy nového Komisaře pro lidská práva. Je jím Nils Muiznieks z Lotyšska. Jeho životopis je opravdu úctyhodný, kloubí se v něm kvality akademika (Ph.D. z Berkeley a stálá přednášková i publikační činnost) s praktickými zkušenostmi (mj. vedl nevládní Centrum pro lidská práva a etnická studia, fungoval jako zvláštní ministr Lotyšska pro sociální integraci a aktuálně předsedá Evropské komisi proti rasismu a intoleranci Rady Evropy). Z osobních zkušeností mohu potvrdit, že je mimořádně přátelský a ve svém vystupování dovede být vůči vládám kritický i je pochválit za učiněný pokrok. Mandát mu začíná 1. dubna, kdy nahradí švédského Thomase Hammarberga.

14.12.2011

Tak tato zpráva včera potěšila nejednoho českého právníka, a ty lidskoprávní obzvláště - JUDr. Robert Fremr, bývalý soudce Nejvyššího soudu a stávající soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, byl na zasedání Shromáždění smluvních stran Římského statutu v New Yorku zvolen soudcem Mezinárodního trestního soudu v Haagu.

Členka Centra vítězkou soutěže o nejlepší LP diplomovou práci roku 2011

Členka Centra pro lidská práva Monika Mareková, která v současné době působí na stáži u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu, se stala vítězkou soutěže o nejlepší lidskoprávní diplomku roku 2011. Práce se zabývá střetem práva na soukromý život s ochranou veřejné bezpečnosti. Soutěž je organizována Ligou lidských práv a záštitu nad ní převzala místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová, jež se k práci vyjádřila na předávacím ceremoniálu: „Její práce je kromobyčejně výborná a poctivě napsaná. To téma je velmi aktuální a na ústavním soudu se s touto problematikou setkáváme velmi často."

Centrum pro lidská práva a demokratizaci pořádalo seminář „Occupy Wall Street“

Přeplněná posluchárna na Fakultě sociálních studií MU v Brně shlédla v podvečer 6. prosince 2011 příspěvky a diskuzi na téma Occupy Wall Street. Jana Kovačovská z Columbia University se přihlásila pomocí videopřenosu přímo z New Yorku a zprostředkovala dojmy přímo z místa demonstrací. Následně fenomén rozebrali pohledem své specializace právník Ladislav Vyhnánek (Ústavní soud, PrF MU), ekonom Vladan Hodulák (FSS MU) a politolog Ondřej Císař (FSS MU). Centrum pro lidská práva zastupoval vedle L. Vyhnánka také Hubert Smekal v roli moderátora diskuze.

5.12.2011

V několika následujících řádcích bych se ještě ráda vrátila k nedávnémurozsudku velkého senátu Soudního dvora ve věci C-34/10 Oliver Brüstle v. Greenpeace eV. Toto rozhodnutí již bylo zevrubně prezentováno v říjnovém BulletinuCentra, nicméně myslím, že si pár řádků navíc zaslouží. Už z toho důvodu, že se dotýká jedné ze zcela základních lidskoprávních a etických otázek, tj. otázky, kdy vlastně lidský život začíná. Ano, od uhlí a oceli jsme už skutečně daleko…

Členové Centra pro lidská práva na semináři Ozbrojené konflikty a lidská práva

Tři členové Centra pro lidská práva vystoupili na semináři Ozbrojené konflikty a lidská práva, který se konal 25. listopadu na Fakultě sociálních studií. Hubert Smekal promluvil o roli Evropské unie v průběhu arabského jara, Katarína Šipulová o lidských právech a tranzitní spravedlnosti a Ľubomír Majerčík prezentoval příspěvek na téma Vnitrostátní stíhání válečných zločinů - univerzální jurisdikce.
Týž den se navíc Katarína Šipulová a Hubert Smekal zúčastnili diskuze se studenty a aktivisty z Ukrajiny, Tajwanu a Barmy, s nimiž debatovali na téma evropský systém ochrany lidských práv a roli lidských práv v transformacích směrem k demokracii.

Centrum pro lidská práva na sympoziu Česká zahraniční politika


Hubert Smekal prezentoval 3. listopadu 2011 v Černínském paláci na sympoziu Česká zahraniční politika příspěvek na téma Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv. Na textu se dále podílely členky centra Linda Janků a Katarína Šipulová a také Jozef Janovský. Článek za pomoci kvantitativního přehledu zjišťuje, nakolik aktivní je Česká republika při uzavírání mezinárodních lidskoprávních smluv a nakolik její chování v tomto směru koresponduje s deklarovanou prioritní rolí lidských práv v české zahraniční politice.