Centrum pro lidská práva a demokratizaci

Centrum pro lidská práva a demokratizaci je nezávislou akademickou institucí, která sleduje lidská práva v Česku i zahraničí z odborného sociálněvědního a mezinárodněprávního pohledu. Centrum pořádá konference, vydává měsíční Bulletin, studie a policy papery a zajišťuje informování o lidských právech. Více informací najdete zde.

První lidskoprávní dokumenty v evropských zemích

Hubert Smekal spolu s profesorem Holzerem z katedry politologie FSS MU napsali kapitolu do knihy First Fundamental Rights Documents in Europe, která právě vyšla u prestižního nakladatelství Intersentia.

Analýza Centra pro Ministerstvo zahraničních věcí

Loňští stážisté Centra Andrea Bittnerová a Vojtěch Kyselý spolu s Veronikou Hermanovou vypracovali pod vedením Lukáše Hodera  a Huberta Smekala analýzu pro Ministerstvo zahraničních věcí na téma Byznys a lidská práva. Hubert Smekal ji bude prezentovat ve čtvrtek 10. prosince na semináři MZV v Černínském paláci.

Foto: Daniel Baránek.

Úspěch členů Centra u Grantové agentury ČR

Katarína Šipulová, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek a také bývalý člen Centra Jan Petrov jsou členy řešitelského týmu, který uspěl s návrhem projektu u Grantové agentury České republiky. Projekt "Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni" vede David Kosař z Právnické fakulty MU a podílí se na něm též Jozef Janovský (Oxford). V příštích třech letech bude zkoumat reflexi mezinárodního lidskoprávního "case-law" orgány veřejné moci v ČR a na Slovensku.

27.11.2015

Listopadový Bulletin otevírá zpráva z jednání tzv. Benátské komise. České zástupkyně Veronika Bílková a Kateřina Šimáčková pro Bulletin opět shrnuly hlavní téma aktuálního zasedání, kterým byla tentokrát situace na Ukrajině. V rámci mezinárodní trestněprávní sekce se Katarína Hukelová věnuje vnitrostátnímu procesu s knězem obžalovaným za účast ve rwandské genocidě, který probíhal ve Francii. Lucia Krajčovicová z evropské sekce se zaměřuje na ochranu osobních údajů. ve světle nedávného rozhodnutí Soudního dvora EU, Martin Dominik se poté věnuje vyšetřování možných nelegálních praktik CIA, které probíhaly či probíhají na evropské půdě. Andrea Bittnerová ze sekce mezinárodní politika, byznys a lidská práva se ve svém příspěvku věnuje uprchlické krizi, a v rámci české sekce zkoumá Hana Gabrielová, jak se České republice daří v jejím úsilí o platovou rovnost mužů a žen. Kromě zajímavých statistických údajů se věnuje také důvodům, které k přetrvávající nerovnosti vedou.

Bulletin si můžete přečíst zde.


číst dále

18.11.2015

Anna Macíčková

Světoví experti se nedávno sjeli do švédského Stockholmu, aby diskutovali potenciál využití vody pro ochranu lidských práv a rozvoj. Vzhledem ke vzrůstající spotřebě se voda může v budoucnu stát přední strategickou surovinou.

Světová banka k této příležitosti vypracovala dokument, v němž rozebírá výzvy a možnosti řešení vodní problematiky ve spojení s trvale udržitelnými zásobami této tekutiny, městy odolnými proti změnám klimatu, přeshraniční spoluprací, genderovou rovností a s komerčními zdroji financování. Jedná se o především o pohled Světové banky, nicméně téma je velmi důležité. číst dále

Člen Centra Lukáš Hoder publikoval na právnickém blogu Jiné právo článek o pozitivní rasové diskriminaci u přijímaček na americké univerzity. V USA totiž platí, že používat rasu jako faktor při hodnocení studentů hlásících se na univerzity je možné, ale za poměrně striktních podmínek. Případ University of Texas se letos po dvouleté odmlce dostává opět před Nejvyšší soud USA, přičemž vyvstává otázka, zda ústavnost pozitivní diskriminace přetrvá i nadále v současné podobě.

Celý článek najdete na Jiném právu.

  číst dále

30.10.2015

Vážení čtenáři, s radostí vám přinášíme nové číslo Czech Republic Human Rights Review. V něm jsou adresovány různé události, které se v uplnulém roce v České republice odehrály. V tomto vydání tak najdete například článek pojednávající o možnosti konce ságy Kinských před ESLP, články adresující segregaci romských dětí v ČR a na Slovensku či pojednání o střetu obchodních zájmů ČR s lidskoprávní politikou ve vztahu k Číně.

Kompletní číslo si můžete přečíst zde