Centrum pro lidská práva a demokratizaci

Centrum pro lidská práva a demokratizaci je nezávislou akademickou institucí, která sleduje lidská práva v Česku i zahraničí z odborného sociálněvědního a mezinárodněprávního pohledu. Centrum pořádá konference, vydává měsíční Bulletin, studie a policy papery a zajišťuje informování o lidských právech. Více informací najdete zde.

15.9.2015

Petr Suchánek

Nezisková organizace Sherpa obvinila francouzskou stavební společnost VINCI z praktik představujících „moderní otroctví“ na svých projektech v Kataru. Kauza poukazuje na podíl nadnárodních společností na špatných pracovních podmínkách v Kataru a trvající obtížnost dovozování jejich odpovědnosti za porušování lidských práv.

Špatné pracovní podmínky dělníků z řad migrantů v Kataru jsou v současné době již všeobecně známou záležitostí (o tématu jsme psali např. v Bulletinu 6/2014, s. 14). Podle údajů publikovaných v listu the Guardian zemřel v Kataru v důsledku pracovních úrazů v roce 2014 každé dva dny jeden dělník [1]. číst dále

15.9.2015

Kateřina Studecká

Vyšetřovací komise pro lidská práva v Eritreji zkoumala od září 2014 lidskoprávní situaci v této zemi. Základní závěr vyšetřování zní: „Komise shledala, že v Eritreji jsou ze strany vládní moci páchána systematická, rozšířená a hrubá porušení lidských práv, z nichž není vyvozována žádná odpovědnost.“

Byť součástí mandátu Vyšetřovací komise pro lidská práva v Eritreji (dále jen „Komise”) nebylo zkoumat možné páchání zločinů podle mezinárodního práva, inkorporovala do svých závěrů podezření na páchání zločinů proti lidskosti. číst dále

Linda Janků v pořadu ČT Týden v justici

Členka Centra Linda Janků vystoupila v pořadu ČT Týden v justici, v němž pohovořila o evropském azylovém systému. V České televizi promluvil také spolupracovník Centra Lubomír Majerčík, který rozebíral možnosti mezinárodního práva proti plenění památek v Palmýře. 

Na nový díl Týdne v justici se můžete podívat zde.

Členové Centra na Opinio Juris

Členové Centra Katarína Šipulová a Hubert Smekal (spolu s Jozefem Janovským) publikovali na renomovaném americkém blogu pro debatu o mezinárodním právu a mezinárodních vztazích Opinio Juris v rámci sympozia "Emerging Voices" článek na téma "Strength and Legitimacy of Control Mechanisms in International Human Rights Treaties".

19.8.2015

Po tradiční prázdninové odmlce Vám přinášíme dvouměsíční prázdninový Bulletin. Ten přináší zejména čerstvé zprávy z jednání Benátské komise z pera Veroniky Bílkové a Kateřiny Šimáčkové, která tentokrát projednávala především reformní snahy na Ukrajině. Veronika Mokrá a Veronika Helferová přinášejí druhou část reportáže týkající se osob omezených na svobodě v ČR. V rámci mezinárodní trestněprávní sekce se Kateřina Studecká zabývá situací v Eritreji, Lucia Krajčovicová z evropské sekce se pak věnuje osudu Human Rights Act ve Velké Británii a možnému odstoupení Spojeného království od Evropské úmluvy o lidských právech. Petr Suchánek ze sekce mezinárodní politika, byznys a lidská práva se věnuje podílu nadnárodních společností na moderním otroctví v Kataru, Ladislav Vyhnánek pak v české sekci pojednává v prvním článku o tom, jak se Ústavní soud ČR vyjádřil k rozsahu poslanecké indemnity, v druhém pak přibližuje výroční zprávu Rady vlády České republiky pro lidská práva za rok 2014.

Bulletin si můžete přečíst zde.


číst dále

Nejvyšší soud Izraele a bezpečnostní politika

Hubert Smekal ve spoluautorství s Jakubem Fučíkem publikovali článek s názvem Noví aktéři na poli válečných konfliktů. Případová studie Nejvyššího soudu Izraele, který vyšel v novém čísle časopisu Obrana a strategie. Text je volně přístupný.

Abstrakt:

Článek se zabývá diskuzí přítomnosti nové skupiny aktérů na poli vedení válečných konfliktů, a to vnitrostátních soudů. Na případu Nejvyššího soudu Státu Izrael ukazujeme, že proces označovaný jako judicializace se prosadil i v oblasti rozhodování o způsobech vedení ozbrojených konfliktů. Upozorňujeme, že k adekvátnímu uchopení situace se nelze zaměřit pouze na poměrně odvážnou judikaturu soudu, ale je nutné zohlednit také míru akceptace této judikatury důležitými hráči v politickém systému Státu Izrael.

Linda Janků v ČT

1.7.2015

V novém vydání pořadu Týden v justici vystoupila členka Centra Linda Janků s příspěvkem k azylové politice EU. 
Podívat se můžete také na blog spolupracovníka Centra Luba Majerčíka k migrační politice.

Video můžete zhlédnout zde.