Naše aktivity

Centrum pro lidská práva a demokratizaci pořádá tematické kulaté stoly, konference, přednášky, filmová promítání, semináře i studentské soutěže. Na události zve odborníky z České republiky i zahraničí. Pravidelně se podílí například na akci Jessup Moot Court, tedy mezinárodním cvičném soudním líčení pro univerzitní studenty z celého světa.

Přednáška "Fungování tajné policie v době stalinismu a lustrační procesy 90. let"

Centrum pro lidská práva a demokratizaci v úterý 11. prosince 2012 ve 14:00 v místnosti U53 Fakulty sociálních studií MU pořádá přednášku 

Fungování tajné policie v době stalinismu ¨

a lustrační procesy 90. let

 

Přednášet bude:

Molly Marie Pucci - doktorská studentka současné historie na Stanford University a absolventka východoevropských studií na Harvardě, Fullbrightova stipendistka, která do ČR přijela zkoumat totalitní minulost

Soudkyně Šimáčková vystoupí na FSS

Letošní EIUC Lecture věnovanou problematice lidských práv prosloví na Fakultě sociálních studií soudkyně Nejvyššího správního soudu Kateřina Šimáčková.

Přednáška se koná v pondělí 3. prosince od 14.00 v posluchárně P51. Jste srdečně zváni!

Odborný seminář "Mezinárodní trestní soud: politické a právní limity efektivního fungování"

Centrum pro lidská práva a demokratizaci ve čtvrtek 6. prosince 2012 v 18:00 v místnosti č. 038 Právnické fakulty MU pořádá odborný seminář 

Mezinárodní trestní soud: politické a právní limity efektivního fungování

Je Mezinárodní trestní soud po 10 letech fungování efektivní?

Jaké jsou problémy a limity jeho úspěšného působení?

Lze řešit problémy s financováním, omezenou pravomocí soudu vůči nečlenským státům či selektivností ve výběru soudem řešených situací?

 

O těchto i dalších otázkách s vámi budou diskutovat:

Robert Fremr - soudce Mezinárodního trestního soudu, předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR a ad litem soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu.

Kateřina Uhlířová - odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva PrF MU, dříve působící u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Soudu pro válečné zločiny v Bosně a Hercegovině.

Seminář Diskriminace na trhu práce

Jako doprovodný program k veletrhu JobChallenge členové Centra uspořádají seminář Diskriminace na trhu práce. Seminář Vás seznámí s nejčastějšími typy přímé a nepřímé diskriminace, s nimiž se můžete setkat na pracovním trhu: diskriminace žen, rovné odměňování nebo diskriminace v pracovních inzerátech. Jak se proti tomu bránit?

Seminář se koná 5.11. 2012 od 17:00 v místnosti S71 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Kompletní program doprovodných akcí najdete zde.

Volby očima pozorovatelů: zajistí dohled svobodu, nebo jen legitimizuje bezpráví?

10.4.2012

Centrum pro lidská práva a demokratizaci vás zve na odborný seminář na téma "Volby očima pozorovatelů: zajistí dohled svobodu, nebo jen legitimizuje bezpráví?", který se uskuteční ve středu 18. dubna 2012 v 18.00 v učebně 52 na Fakultě sociální studií.

Cílem semináře bude diskutovat téma (ne)poctivých a (ne)zmanipulovaných voleb. Zaměří se především na roli, jakou při nich může sehrát dohled mezinárodního společenství, tedy pozorovatelských misí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě či Evropské unie. Debaty se zúčastní Petruška Šustrová (pozorovatelka voleb na Kavkaze), Tomáš Šmíd (pozorovatel voleb v Gruzii a Arménii) a Matej Kurian (volební pozovatel v Zambii).

Seminář na téma "Fenomén Occuppy Wall Street" pohledem politologů, ekonoma a právníka

10.12.2011

Dne 6. prosince 2011 se uskutečnil seminář s názvem “Fenomén Occuppy Wall Street pohledem politologů, ekonoma a právníka”, v rámci nějž s příspěvky vystoupili Jana Kovačovská z Columbia University (videopřenos přímo z New Yorku), Ladislav Vyhnánek z Ústavního soudu, a Vladan Hodulák a Ondřej Císař z Fakulty sociálních studií.

Na semináři IIPS vystoupí poradce premiéra ČR Roman Joch

30.3.2011

Centrum pro lidská práva a demokratizaci IIPS MU vás zve na odborný seminář na téma „Ochrana sociálních, ekonomických a kulturních práv ústavními soudy". Seminář se bude konat ve čtvrtek 21. dubna 2011 ve 14 hodin na půdě Právnické fakulty MU v Brně (místnost 038).

Účast přislíbili například Roman Joch (ředitel Občanského institutu; poradce premiéra ČR), Kateřina Šimáčková (Nejvyšší správní soud ČR), Ivo Pospíšil (Ústavní soud ČR), Jan Kratochvíl (Evropský soud pro lidská práva) a Jan Wintr (Univerzita Karlova).

 

 

Témata příspěvků

  • Je přístup ústavních soudů k těmto právům srovnatelný s přístupem k základním lidským právům (v užším slova smyslu)?
  • Do jaké míry pronikají v této oblasti do judikatury ústavních soudů doktríny jako self-restraint, political question apod.?
  • Nakolik je pro přístup soudů v této věci určující vůle ústavodárce a nakolik se soudy pouštějí na tenký led dotváření práva v této oblasti?
  • Lze aplikovat princip proporcionality či je rozhodování vedeno jinými principy (např. toliko ochrana jádra práv)?
  • Jaká je role lidské důstojnosti?
  • Je přístup různých ústavních soudů srovnatelný či je tato problematika výrazně ovlivněna národními specifiky (zejména pokud jde o ústavní soudy, jež operují v systému, v němž jsou sociální práva v ústavě zakotvena)?

V případě jakéhokoli dotazu se prosím obraťte na e-mailovou adresu lidskaprava@iips.cz.

Těšíme se na Vaši účast a další spolupráci.