Naše aktivity

Centrum pro lidská práva a demokratizaci pořádá tematické kulaté stoly, konference, přednášky, filmová promítání, semináře i studentské soutěže. Na události zve odborníky z České republiky i zahraničí. Pravidelně se podílí například na akci Jessup Moot Court, tedy mezinárodním cvičném soudním líčení pro univerzitní studenty z celého světa.

Seminář na téma "Fenomén Occuppy Wall Street" pohledem politologů, ekonoma a právníka

10.12.2011

Dne 6. prosince 2011 se uskutečnil seminář s názvem “Fenomén Occuppy Wall Street pohledem politologů, ekonoma a právníka”, v rámci nějž s příspěvky vystoupili Jana Kovačovská z Columbia University (videopřenos přímo z New Yorku), Ladislav Vyhnánek z Ústavního soudu, a Vladan Hodulák a Ondřej Císař z Fakulty sociálních studií.

Na semináři IIPS vystoupí poradce premiéra ČR Roman Joch

30.3.2011

Centrum pro lidská práva a demokratizaci IIPS MU vás zve na odborný seminář na téma „Ochrana sociálních, ekonomických a kulturních práv ústavními soudy". Seminář se bude konat ve čtvrtek 21. dubna 2011 ve 14 hodin na půdě Právnické fakulty MU v Brně (místnost 038).

Účast přislíbili například Roman Joch (ředitel Občanského institutu; poradce premiéra ČR), Kateřina Šimáčková (Nejvyšší správní soud ČR), Ivo Pospíšil (Ústavní soud ČR), Jan Kratochvíl (Evropský soud pro lidská práva) a Jan Wintr (Univerzita Karlova).

 

 

Témata příspěvků

 • Je přístup ústavních soudů k těmto právům srovnatelný s přístupem k základním lidským právům (v užším slova smyslu)?
 • Do jaké míry pronikají v této oblasti do judikatury ústavních soudů doktríny jako self-restraint, political question apod.?
 • Nakolik je pro přístup soudů v této věci určující vůle ústavodárce a nakolik se soudy pouštějí na tenký led dotváření práva v této oblasti?
 • Lze aplikovat princip proporcionality či je rozhodování vedeno jinými principy (např. toliko ochrana jádra práv)?
 • Jaká je role lidské důstojnosti?
 • Je přístup různých ústavních soudů srovnatelný či je tato problematika výrazně ovlivněna národními specifiky (zejména pokud jde o ústavní soudy, jež operují v systému, v němž jsou sociální práva v ústavě zakotvena)?

V případě jakéhokoli dotazu se prosím obraťte na e-mailovou adresu lidskaprava@iips.cz.

Těšíme se na Vaši účast a další spolupráci.

Demokracie na Kubě? Debata s kubánským disidentem na FSS MU

24.11.2010

Centrum pro lidská práva a demokratizaci IIPS a Člověk v tísni o. p. s. vás zvou na diskusi s bývalým kubánským disidentem Rolandem Jimenézem Posadou, která se uskuteční ve středu 1. prosince 2010 v U52 na Fakultě sociálních studií MU. Posada a jeho rodina získali nedávno politická azyl v ČR. Posada vyšel z vězení letos po dohodě mezi kubánskou vládou a katolickou církví. Kubánské vedení povolilo propuštění pěti desítek disidentů díky hladovce držené disidentem Guillermo Fariñasem. Debata se zaměří na zkušenost Posady ze života na Kubě, realitu vězení a otázku vhodné politiky vůči "ostrovu svobody".

Právník Posada byl uvězněn v roce 2003. Patří mezi 75 disidentů zatčených při velkém zátahu proti tamní opozici. Někteří z nich byli odsouzeni na více než 20 let kvůli 'spiknutí s cílem destabilizovat kubánský politický systém'.

Odborný seminář o Mezinárodním trestním soudu

23.4.2010

 

Centrum pro lidská práva a demokratizaci, Mezinárodní politologický ústav MU a Fakulta sociálních studií MU Brno Vás zvou na odborný seminář Mezinárodní trestní soud - perspektivy souzení mezinárodních zločinů, který se uskuteční v pondělí 3. května 2010 na Fakultě sociálních studií MU. Cílem semináře je reflektovat dosavadní práci Mezinárodního trestního soudu v předvečer Revizní konference v Ugandě.

pondělí 3. května 2010
místnost P52
Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno

 

 

Zazní mimojiné příspěvky:

 • Rizika politizace činnosti Mezinárodního trestního soudu z pohledu bývalého soudce Rwandského tribunálu
  • Robert Fremr - Nejvyšší soud ČR; bývalý soudce ad hoc u Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu
 • Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu - méně nebo více?
  • Pavel Šturma - proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 • Vojenské aspekty zákazu některých zbraní a způsobu vedení boje
  • Otakar Foltýn - Společné operační centrum, Generální štáb AČR

Registrace: Tereza Kubíčková (tkubicko@mail.muni.cz)
Web: www.iips.cz

Dr. Andrew Roberts na FSS MU

8.12.2009

 

Pro EIUC Lecture se letos podařilo zajistit vzácného hosta - dr. Andrew Robertse z Northwestern University, která se řadí mezi 20 nejlepších amerických politologických pracovišť. Dr. Roberts vystoupí ve čtvrtek 10. prosince od 12 hodin v posluchárně P51 s přednáškou na téma "The Quality of Democracy and Human Rights in Postcommunist Europe". Po 45minutovém proslovu v angličtině bude následovat diskuze.

Andrew Roberts je autorem monografie "The Quality of Democracy in Eastern Europe", která vyšla letos u Cambridge UP, a autorem řady statí v uznávaných časopisech.

 

Od 14 hodin se dále uskuteční v místnosti P21 promítání oceňovaného filmu Barmský VJ, účast na následné diskuzi přislíbila paní Sabe Amthor Soe, ředitelka Barmského centra v ČR, což slibuje velmi zajímavý zážitek.

Na organizaci těchto aktivit se podílí Centrum pro lidská práva a demokratizaci při MPÚ.