Vysokoškolské kurzy vyučované členy Centra

Členové Centra na Masarykově univerzitě vyučují několik kurzů, které se zabývají lidskými právy. 

Kurzy na Fakultě sociálních studií MU

Podzim

 • Úvod do studia lidských práv (EVS134) - Hubert Smekal, Katarína Šipulová, Anna Matušinová
 • Judicializace mezinárodní politiky (MVZ429) - Hubert Smekal, Katarína Šipulová
 • Tranzitná spravodlivosť (EVS167) - Katarína Šipulová

Kurzy na Právnické fakultě MU

Podzim

 • Azylové a migrační právo (MVD017K) - Linda Janků
 • Lidská práva a soudnictví (MP714Zk) - Ladislav Vyhnánek
 • Human Rights in Europe (MVV32K) - Ladislav Vyhnánek
 • Mezinárodně právní ochrana lidských práv (BT504Zk) - Ladislav Vyhnánek
 • Právní klinika uprchlického práva I (MV728K) - Linda Janků

Jaro

 • Lidská práva v aplikační praxi (MVD002K) - Ladislav Vyhnánek
 • Právní klinika uprchlického práva II (MV840K) - Linda Janků
 • Náboženství a víra v demokratickém právním státě (MVV31K) - Ladislav Vyhnánek