Centrum pro lidská práva a demokratizaci pořádalo seminář na téma "Volby očima pozorovatelů: zajistí dohled svobodu, nebo jen legitimizuje bezpráví?"

Mají mezinárodní pozorovatelské mise vliv na férovost voleb?

Lze je označit za nástroj k prosazování demokracie či spíše za prostředek legitimizace vlády pseudodemokratů?

 

Na tyto a mnohé jiné otázky odpovídala trojice zkušených volebních pozorovatelů v průběhu odborného semináře organizovaného Centrem pro lidská práva a demokratizaci, který se uskutečnil 18. dubna na půdě Fakulty sociálních studií MU.

 

Pozvání Centra přijali: Petruška Šustrová, významná česká disidentka, nyní překladatelka a publicistka a pozorovatelka voleb na Kavkaze; Tomáš Šmíd, odborný asistent na FSS MU a volební pozorovatel v Gruzii a Arménii; a Matej Kurian, programový koordinátor Transparency International na Slovensku a volební pozorovatel v Zambii.

 

První část semináře se skládala z komentářů jednotlivých hostů představující jejich zkušenosti z pozorovatelských misí, jichž se účastnili. Poté následovala diskuze, která se protáhla až do večerních hodin, nejvíce se zabývající smyslem mezinárodního pozorování voleb a vlivem na rozvoj demokracie v daných státech. Všichni tři panelisté se shodli, že přínos misí nelze spatřovat ani tak v „objektivním“ zhodnocení voleb mezinárodní organizací organizací, jejíž zpráva je často napsána předem a jež je spíše jakousi politickou deklarací, ale v osobní zkušenosti pozorovatelů, kteří často cítí závazek předat ji dále a rozšiřují tak povědomí o politické situaci v daném státě. 

 

Podrobnější informace naleznete v Bulletinu CLPD č. 4., IV. ročník, duben 2012.