Nejvyšší soud USA svým rozhodnutím na konci ledna podpořil plán představený vládou Donalda Trumpa, který omezuje armádní službu osob, jejichž genderová identita není v souladu s jejich biologickým pohlavím. Změna dopadá na osoby, které podstoupily operaci změny pohlaví a osoby, které tuto operaci požadují.

Otázka výkonu služby v armádě transgender osob byla poprvé otevřena vládou Baracka Obamy v roce 2016. Předtím mohly být tyto osoby z armády propuštěny z důvodu zdravotní nezpůsobilosti. Barack Obama tuto praxi ukončil a umožnil službu v armádě všem transgender osobám, které budou zároveň splňovat všechny ostatní podmínky potřebné pro výkon služby. Jinými slovy, genderová identifikace přestala být důvodem k vyřazení ze služby, odmítnutí uchazeče či převelení. Tato politika byla zavedena nejen z důvodu ochrany lidských práv transgender osob, ale i z důvodu navýšení zájmu o vstup do armády.

Nová politika Donalda Trumpa

Krátce po nástupu prezidenta Donalda Trumpa do úřadu byla uvedena nová politika vracející postavení transgender osob v armádě před rok 2016. Donald Trump uvedl, že nedovolí žádné transgender osobě sloužit u americké armády. Dle jeho slov a dle oficiálního vyjádření Ministerstva obrany se nejedná o politické rozhodnutí, ale o rozhodnutí vojenské. To má za úkol zvýšit efektivitu a bojeschopnost armády, a to zejména díky odstranění dvou nejvíce omezujících faktorů spojených se službou transgender osob. Tou první jsou finance, jelikož náklady spojené s léčbou a operací změny pohlaví nese vláda. Zákaz tak má přinést značné úspory. Zároveň má dojít k větší stabilitě armády díky méně častému přerušování služby z důvodu podstoupení operace a léčby spojené s transgender přeměnou.

Nová politika však narazila u federálních soudů, u kterých skončilo k této věci několik žalob, a které zakázaly takto měnit pravidla služby v armádě. Jejich příkazem byla zastavena vynutitelnost zákazu s poukazem na omezení ústavních práv transgender osob.

Ministerstvo obrany však aktualizovalo původní zákaz a představilo v březnu minulého roku druhou verzi, která zakazuje službu v armádě už jen osobám, které prodělaly operaci změny pohlaví a osobám, které tuto operaci požadují. Zákaz se netýká osob, které pod politikou Baracka Obamy započaly proces přeměny pohlaví, dále osob, které hodlají sloužit pod svým biologickým pohlavím, a osob, které jsou po operaci alespoň tři roky před vstupem do armády stabilní ve své identifikaci k novému pohlaví.

Lidskoprávní organizace opět podaly k nižším soudům žaloby týkající se této politiky, ve kterých poukazovaly na přetrvávající diskriminační charakter politiky a omezování práv transgender osob. Nižší soudy žalobám vyhověly a předběžným příkazem zastavily vynucování i aktualizované vládní politiky. Americká administrativa se tak obrátila na Nejvyšší soud.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud oficiálně politiku podpořil a v poměru pět ku čtyřem zrušil většinu předběžných příkazů vydaných nižšími soudy. Těsná většina tohoto rozhodnutí je důsledkem konzervativní většiny v devítičlenném senátu Nejvyššího soudu, která vznikla po nahrazení centristického Anthonyho Kennedyho silně konzervativním Brettem Kavanaughem v červenci minulého roku.

Vzhledem k tomu, že nebyly zrušeny všechny předběžné příkazy nižších soudů a jeden stále zbývá, vládní zákaz transgender osob stále není účinný. Očekává se však, že i poslední příkaz bude mít stejný osud jako ty zrušené a již nic nebude bránit vynutitelnosti zákazu v praxi.

Počet transgender osob v armádě

Kolika osob se zákaz týká, nelze s přesností učit. Oficiální statistika transgender osob v armádě není, čísla se velmi různí od tisíce až do patnácti tisíc osob. Odhaduje se, že nejblíže pravdě by mohlo být číslo okolo šesti tisíc transgender osob z celkového více jak milionu osob sloužících v americké armádě.

Momentem účinnosti vládního zákazu se dveře do armády pro většinu transgender osob uzavřou. Alespoň malé části z nich je však služba v armádě umožněna, což je stále lepší situace než před rokem 2016.  Avšak v porovnání s politikou Baracka Obamy se jedná o velký krok zpět.

 

Zdroje

Associated Press. Supreme Court revives Trump's transgender military ban. POLITICO. 22. ledna 2019 (https://www.politico.com/story/2019/01/22/supreme-court-transgender-military-service-1116716)

De Vogue, Ariane a Cohen, Zachary. Supreme Court allows transgender military ban to go into effect. CNN politics. 22. ledna 2019 (https://edition.cnn.com/2019/01/22/politics/scotus-transgender-ban/index.html)

McDonald, Charlotte. Reality Check: Are 15,000 transgender people serving in the US military? BBC News. 18. srpna 2018 https://www.bbc.com/news/world-us-canada-40950946)

Stohr, Greg. Supreme Court Lets Trump's Transgender Military Ban Take Effect. Bloomberg. 22. ledna 2019 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-05/trump-s-inaugural-chairman-looked-to-cash-in-on-infrastructure)

Thoreson, Ryan. US Supreme Court Says Transgender Military Ban Can Go Ahead. Human rights watch. 22. ledna 2019 (https://www.hrw.org/news/2019/01/22/us-supreme-court-says-transgender-military-ban-can-go-ahead)

 

Fotografie

Nejvyšší soud USA, autor: Ryan Kelly, zdroj: Flickr, CC BY-SA 2.0.

 

22. 2. 2019   Aneta Boudová