Od prvého januára 2019 môžu v Rakúsku páry rovnakého pohlavia uzatvárať manželstvo. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý označil dovtedy platnú legislatívu za diskriminačnú. V rovnakom čase vznikla možnosť pre páry rozdielneho pohlavia uzatvárať registrované partnerstvá.

V decembri 2017 rozhodol rakúsky Ústavný súd o tom, že v tom čase platná legislatíva týkajúca sa manželstiev je diskriminačná. Vtedajšia rakúska legislatíva dovoľovala uzatvárať manželstvá len osobám rozličného pohlavia. Od roku 2010 mohli osoby rovnakého pohlavia uzatvárať registrované partnerstvo, nie však manželstvo. Ústavný súd rozhodoval na podnet dvoch žien, ktorým bolo odmietnuté vstúpiť do manželstva viedenským úradom.

Proti uzákoneniu manželstiev pre homosexuálne páry vystupovali najmä Rakúska ľudová strana (ÖVP) a Slobodná strana Rakúska (FPO). Po zverejnení rozsudku obe strany prijali porážku a akceptovali toto právo homosexuálnych párov.

Rozhodnutie Ústavného súdu

V náleze súdu sa píše, že zákon umožňujúci lesbičkám a gayom uzatvárať len registrované partnerstvá, a nie manželstvá, je v rozpore s Ústavou Rakúska, konkrétne so zákazom diskriminácie na základe osobnostných čŕt. Tento zákon bol diskriminačný nie len k homosexuálom, ktorí nemohli vstupovať do manželstiev, ale rovnako aj k heterosexuálom, ktorým nebolo umožnené vstúpiť do registrovaného partnerstva.

Rozhodnutie Ústavného súdu nadobudlo platnosť hneď v prvý deň roku 2019. Páry, ktoré bojovali o uzákonenie manželstiev pre homosexuálov mohli do manželstva vstúpiť už v roku 2018. Ženy, ktoré podali podnet, sa tak stali prvým párom rovnakého pohlavia, ktorý v Rakúsku vstúpil do manželstva.

Situácia v Európe

Zmenou legislatívy sa Rakúsko stalo šestnástou krajinou Európy, v ktorej môžu homosexuálne páry vstúpiť do manželstva. Pripojilo sa tak ku krajinám západnej a severnej Európy, napríklad k Veľkej Británii, Francúzsku, Švédsku či Nórsku. Rakúsko sa tiež stalo prvou krajinou, ktorá povolila manželstvá homosexuálov na základe rozhodnutia Ústavného súdu zameraného na dodržiavanie ľudských práv.

Ďalšie európske krajiny poznajú pojem registrovaných partnerstiev a umožňujú tým homosexuálom istú formu zväzku. Prijať registrované partnerstvo dovoľuje legislatíva napríklad v Taliansku, Slovinsku či Českej republike.

 

Zdroje

Schultheis, Emily. Austria legalizes same-sex marriage. Politico. 05.12.2017 (https://www.politico.eu/article/austria-gay-marriage-legalizes-same-sex/)    

Agerholm, Harriet. Austria court legalises same-sex marriage from start of 2019, ruling all existing laws discriminatory. Independent. 05.12.2017 (https://www.independent.co.uk/news/world/europe/austria-same-sex-gay-marriage-legal-constitutional-court-lgbt-rights-start-date-couples-a8092516.html)

TASR. Rakúsko zosobášilo prvý homosexuálny pár. SME. 12.10.2018 (https://svet.sme.sk/c/20936641/v-rakusku-uzavrel-manzelstvo-prvy-homosexualny-par.html)

 

Fotografie

 

[1]  Žena s vlajkou LGBT, autor: Fibonacci Blue, zdroj: Flickr, CC BY 2.0.

29. 1. 2019   Dominika Beňková