Bývalý prezident Súdánu Umar al-Bašír byl ve své domovině na konci roku 2019 odsouzen vnitrostátním soudem za korupci k dvouletému trestu v nápravném zařízení pro starší osoby. Ani po sílících protestech však není jisté, zda bude al-Bašír vydán do Haagu, aby čelil již deset let trvajícím obviněním ze spáchání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a zločinů genocidy před Mezinárodním trestním soudem.

Vláda Umara al-Bašíra

Umar al-Bašír, súdánský vojenský důstojník, jenž v roce 1989 vedl povstání, které svrhlo zvolenou vládu Súdánu, se v roce 1993 stal jeho prezidentem. V této funkci setrval až do roku 2019, kdy byl svržen vojenským převratem. Umar al-Bašír ve výkonu funkce prezidenta rozpustil parlament, zakázal politické strany a zavedl přísnou kontrolu tisku. V roce 1991 v rámci islamizace země zavedl islámské právo šaría. Tento krok dále zdůraznil rozdělení mezi muslimským severem a křesťanským jihem Súdánu.

V období od roku 1998 do 2005 probíhala válka mezi centrální vládou a Súdánskou lidově osvobozeneckou armádou (SLOA), která vytlačovala miliony jižanů. Nárazově byly uzavírány předběžné dohody o příměří s okrajovými povstaleckými frakcemi, ale  když se v roce 1998 začala zvyšovat těžba ropy v příhraniční oblasti mezi severem a jihem, spor mezi stranami konfliktu začal sílit. Pod mezinárodním tlakem se al-Bašír v roce 2005 dohodl na uzavření mírové dohody se SLOA.

Konflikt v Dárfúru

V rámci boje proti povstání v Dárfúru, které započalo v roce 2003, v období  trvajícího konfliktu s osvobozeneckými frakcemi, vyhledal prezident k potlačení povstaleckých skupin pomoc arabských milic známých jako Janjaweed. Tyto milice se se svými metodami v regionu podílely na vraždách civilistů a zabránily organizacím mezinárodní pomoci v poskytování potřebných potravin a lékařských potřeb. Dle informací OSN bylo během tohoto konfliktu zabito tři sta tisíc osob a dva a půl milionu bylo ve válce vysídleno.

Postup Mezinárodního trestního soudu

V roce 2009 vydal přípravný senát Mezinárodního trestního soudu (MTS) na tehdejšího prezidenta zatýkací rozkaz za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané v Dárfúru. Bylo to poprvé, kdy MTS vydal zatykač na hlavu státu.

Tento zatýkací rozkaz obsahuje celkem sedm bodů obvinění, z nichž pět tvoří zločiny proti lidskosti, tj. vražda, vyhlazování, násilný přesun, mučení a znásilnění, a dvě obvinění za válečné zločiny, v tomto případě úmyslné řízení útoků proti civilnímu obyvatelstvu jako takovému nebo proti jednotlivým civilistům, kteří se neúčastnili nepřátelských akcí a drancování.

Následující rok byl na Umara al-Bašíra vydán MTS druhý zatykač, a to z  přetrvávajících důvodů podezření prezidenta ze spáchání tří bodů zločinu genocidy na etnických skupinách Fur, Masalit a Zaghawa. Tento druhý zatýkací rozkaz nenahradil ani nezrušil první zatýkací rozkaz vydaný v předešlém roce, pouze jej doplnil.

V prosinci 2014 úřad žalobce MTS vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby učinila vše, co je v jejích silách k zatčení prezidenta al-Bašíra a k jeho předvedení soudu. Žalobkyně MTS taktéž sdělila, že z důvodu omezených zdrojů a otevření několika dalších případů bylo vyšetřování Umara al-Bašíra pozastaveno, aby mohlo být pokračováno v ostatních otevřených případech. Žalobkyně však zdůraznila, že přestože případ proti súdánskému prezidentovi zůstane pozastaven, kdykoli dojde ke změně okolností, lze jej znovu upřednostnit.

Možnost vydání k MTS

V době návštěvy prezidenta al-Bašíra na summitu Africké unie v Jihoafrické republice v červnu 2015 vyzval MTS orgány Jihoafrické republiky k vydání stíhaného prezidenta na základě povinnosti jí vyplývající z čl. 27 Římského statutu a současně z vnitrostátního zákona, který stanovil rámec pro zajištění účinného provádění Římského statutu v Jihoafrické republice a dodržování mezinárodních závazků vnitrostátními orgány stíhat podezřelé osoby ze zločinu genocidy, válečných zločinů a zločinu proti lidskosti.

Vnitrostátní soud v Jihoafrické republice vydal dne 14. června 2015 předběžné opatření, na základě kterého mělo být al-Bašírovi státními složkami zabráněno opustit Jihoafrickou republiku, dokud nebylo rozhodnuto o jeho zatčení. Hned následující den 15. června 2015 daný soud nařídil zatčení Umara al-Bašíra. I přes tato nařízení jihoafrická vláda informovala soud, že súdánský prezident již  opustil zemi.

Vnitrostátní trestní řízení

Na jaře 2019 prudce zesílily protesty proti vládě prezidenta al-Bašíra. K největšímu protestu došlo 6. dubna 2019, kdy demonstranti pochodovali do vojenského velitelství v hlavním městě Chartúmu, kde setrvali několik dní. Pokusy bezpečnostních sil rozehnat davy se setkaly s odporem některých částí armády, které se pokoušely demonstranty chránit. Dne 11. dubna 2019 byl Umar al-Bašír v rámci vojenského převratu svržen z funkce prezidenta a uvězněn.

V prosinci 2019 byl bývalý prezident odsouzen na dva roky pobytu v nápravném zařízení poté, co byl usvědčen z přijetí 25 milionů dolarů, které byly nalezeny v jeho domě, od saúdského korunního prince Mohammeda bin Salmana. Al-Bašír označil nalezené finanční prostředky za platby, které byly provedeny jako součást strategického vztahu Súdánu se Saúdskou Arábií a nebyly použity pro soukromé účely, ale jako sponzorské dary.

Vzhledem k věku odsouzeného probíhá výkon trestu dle vnitrostátního súdánského práva v nápravném zařízení pro seniory. Súdánský právní řád neumožňuje osobám starším sedmdesát let vykonávat trest ve věznici.   

Vedle korupčních obvinění byl bývalý prezident al-Bašír v květnu roku 2019 obviněn z podněcování a účasti na zabíjení demonstrantů počátkem tohoto roku během vzrůstajících protestů proti jeho vládě.

Závěr

Zatýkací rozkazy vydané proti Umaru al-Bašírovi byly první zatykače MTS, které byly vydány proti úřadujícímu prezidentovi, a jako takové představují významný krok vpřed v mezinárodním trestním právu ve vztahu k imunitám hlav států. Rozhodnutí jihoafrického vnitrostátního soudu zatknout al-Bašíra a převést jej do sídla MTS byl,  alespoň v právní rovině, také významnou událostí.

Na druhou stranu tento „právní optimismus” bledne ve světle reálného vývoje, jelikož ani více než 10 let od vydání prvního zatykače se nepodařilo obviněného zatknout a převést do Haagu, aby mohl být proces skutečně zahájen.

Generálové súdánské armády, kteří se chopili moci bezprostředně po jeho pádu, zpočátku odmítli vyhovět opětovné žádosti MTS k vydání bývalého prezidenta do Haagu, ale súdánské protestní osvobozenecké hnutí, které má nyní významné zastoupení v suverénní radě země uvedlo, že proti jeho vydání nebude mít námitky. Začátkem roku 2020 dokonce v Súdánu zesílily demonstrace za vydání Umara al-Bašíra do Haagu.

V únoru roku 2020 súdánské úřady uvedly, že souhlasí s vydáním bývalého prezidenta al-Bašíra a dalších obviněných před MTS. Toto rozhodnutí vzešlo z mírových jednání mezi súdánskou vládou a povstaleckými skupinami v oblasti Darfúru.

Ačkoli na straně súdánské vlády existuje vůle učinit kroky nadějným směrem vůči spravedlnosti,  není zde záruka, že generálové, kteří vyjednávají ukončení konfliktu s povstaleckými skupinami, svou část dohody dodrží a k předání bývalého prezidenta do Haagu skutečně dojde. Pokud by se tak však stalo, pravděpodobně nelze počítat s vydáním Umara al-Bašíra v blízké době, neboť vyjednávání o ukončení dárfúrského konfliktu má před sebou ještě dlouhou cestu a zahrnuje předání dalších hledaných osob stojících v rámci konfliktu na jedné či druhé straně.

 

Zdroje

BBC. Omar al-Bashir: Sudan ex-leader sentenced for corruption. 14. 12. 2019. (https://www.bbc.com/news/world-africa-50794096)

BBC. Omar al-Bashir: Sudan agrees ex-president must face ICC. 11. 02. 2020. (https://www.bbc.com/news/world-africa-51462613)

INGHAM, Kenneth. Omar al-Bashir. Encyklopaedia Britannica. 03. 01. 2020. (https://www.britannica.com/biography/Omar-Hassan-Ahmad-al-Bashir#ref342579)

Khartoum, Nyala, El Fasher, Zalingei. Demonstrations across Sudan demand Al Bashir extradition. Dabanga. 07. 01. 2020 (https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/demonstrations-across-sudan-demand-al-bashir-extradition)

International Criminal Court. Al Bashir case. (https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir/pages/alleged-crimes.aspx)

United Nations. UN News. Security Council inaction on Darfur ‘can only embolden perpetrators’ – ICC prosecutor. 12. 12. 2014. (https://news.un.org/en/story/2014/12/486172-security-council-inaction-darfur-can-only-embolden-perpetrators-icc-prosecutor)

Fotografie

[1] Umar al-Bašír. Omar Hassan Ahmad al-Bashir, the president of Sudan, listens to a speech during the opening of the 20th session of The New Partnership for Africa's Development in Addis Ababa, Ethiopia, Jan. 31, 2009, autor: Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B., 31. 01. 2009, zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain Mark 1.0