Zvláštní tribunál pro Libanon vydal v srpnu 2020 dlouho očekávaný rozsudek ve věci vraždy bývalého libanonského premiéra Rafika Harírího. Tribunál ve svém téměř 2700stránkovém rozsudku odsoudil jednoho pachatele ze zločinu terorismu a souvisejících trestných činů a tři obviněné zprostil obžaloby.

Předtím než přejdeme k diskuzi o rozsudku samotném, je třeba připomenout, proč a jak tribunál vznikl. V roce 2005 došlo k bombovému útoku v centru Beirútu, při kterém přišlo o život 22 lidí, včetně bývalého libanonského premiéra Libanonu Rafíka Harírího. Stovky lidí při výbuchu utrpěly zranění. V roce 2007, dva roky po výbuchu, Libanon a OSN vytvořily tribunál kombinující prvky vnitrostátního a mezinárodního práva, jehož nastavení je do dnešního dne v některých aspektech bezprecedentní.

Libanonský tribunál má zaměření na jeden incident, a to vraždu Rafíka Harírího a dalších 21 osob dne 14. února 2005, a s ním související případy. Z hlediska zločinů, kterými se tribunál zabývá, je zvláštností, že tribunál jako první na světě s mezinárodním prvkem soudí zločin terorismu. Dalším nezvyklým prvkem je i časové omezení – jurisdikce tribunálu se vztahuje na činy spáchané v období mezi 1. říjnem 2004 a 12. prosincem 2005. Zvláštností tribunálu, ovšem v negativním smyslu, je i skutečnost, že během 13 let svého působení vydal nyní svůj první rozsudek, když nepočítáme dřívější rozhodnutí týkající se obstrukce spravedlnosti. Vzhledem k tomu jsou mu častokrát vyčítány poměrně vysoké náklady na provoz v relaci na rychlost a výsledky řízení (více informací viz Bulletin červenec 2018, s. 3).

Jedno odsouzení vs. tři osvobození - uspokojivá bilance? 

Kvůli výše zmíněným problémům tribunálu byla očekávání od rozsudku vysoká. Kvůli ničivému výbuchu v beirútském přístavu ze dne 4. srpna 2020 bylo dříve plánované vyhlášení rozsudku přesunuto na 18. srpna 2020. Konečný rozsudek měl překvapivých 2640 stran a čtení rozhodnutí začalo v 11 ráno a skončilo ve čtyři odpoledne. Rozsahem jde o jedno z nejdelších soudních rozhodnutí v historii mezinárodních a hybridních soudů. Nicméně navzdory délce je obsah rozsudku označován spíše za zklamání, popřípadě za Pyrrhovo vítězství.

Tribunál shledal jednoho ze čtyř obžalovaných, Salima Ayyashe, vinným ze čtyř zločinů – zločinu provedení teroristického útoku ve spolupachatelství, provedení teroristického útoku, úmyslné vraždy Harírího a 21 dalších osob použitím explozívních materiálu a pokusu o zabití 226 zraněných použitím explozivních materiálů. Je důležité zmínit, že se jednalo o řízení in absentia, což znamená, že obžalovaní nebyli dopadeni a osobně předvedeni před soud. Ostatní tři obžalované soud zprostil obžaloby navzdory spojitostem jejich jednání se zločiny, za které tribunál odsoudil Ayyashe.

Soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že nebylo dostatečné prokázáno, že tři osvobození si byli předem vědomi spolupachatelství na zločinech. Dalším důležitým a kontroverzním bodem rozsudku byla nevůle tribunálu uznat Sýrii nebo Hizballáh odpovědnými za daný útok, i přes důkazy o spojení mezi teroristickou buňkou, která útok spáchala, a Sýrií a Hizballáhem.

Pyrrhovo vítězství?

Reakce na rozsudek na sebe nenechaly dlouho čekat. Většina komentátorů jej vnímá spíše negativně, neboť tribunál dokázal odsoudit pouze jednoho pachatele, a to navzdory přesvědčivým indikacím, které ukazovaly, že se jedná o spiknutí většího rozsahu s širší sítí spolupachatelů. Naskýtá se tedy otázka, zda se nejedná spíše o tzv. Pyrrhovo vítězství, kdy oběti a libanonská společnost předmětným rozsudkem více ztratila, než získala.

Je nepravděpodobné, že odsouzení jednoho pachatele poskytne útěchu pro pozůstalé. Je namístě říci, že libanonská veřejnost tímto rozsudkem nedostala odpovědi na otázky ohledně vraždy, a to zejména, kdo útok zosnoval a proč, ani na širší politické souvislosti, které jsou spojeny s útokem na premiéra. Další výtkou je i nemožnost pozůstalých nárokovat odškodnění. Ti se mohou pouze obrátit se na domácí soudy a podstoupit zdlouhavé domácí soudní řízení s nejistým koncem.

Mezi četnými kritiky se však najdou i ti, kteří rozsudek vnímají v pozitivnějším světle. Syn zavražděného premiéra Saad Harírí vyjádřil nad rozhodnutím potěšení, jelikož tribunál vyslal vrahům signál, že období politických vražd je minulostí. Je pravdou, že v kontextu Libanonu, který zažil již na dvacet vražd vrcholných představitelů, kteří se nedočkali uspokojivého soudního vyřešení, byla očekávání na mezinárodní tribunál patrně příliš vysoká. 

 

Zdroje

Arthur Traldi. Special Tribunal for Lebanon Hands Down Historic Verdict on Hariri Assassination Charges. 20. Srpen 2020. Dostupné z: https://www.lawfareblog.com/special-tribunal-lebanon-hands-down-historic-verdict-hariri-assassination-charges 

Beth Van Schaack. Special Tribunal for Lebanon is Set to Issue Historic Ruling on the Assassination of PM Hariri. 17. Srpen 2020. Dostupné z: https://www.justsecurity.org/72046/special-tribunal-for-lebanon-is-set-to-issue-historic-ruling-on-the-assassination-of-pm-hariri/

Jeremy Bowen. Rafik Hariri tribunal: Guilty verdict over assassination of Lebanon ex-PM. 18.srpen 2020. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53601710  

Nour El Bejjani Nourredine. Justice served? The Special Tribunal for Lebanon Renders Its Long-Anticipated Judgment. 20. Srpen 2020. Dostupné z: https://www.ictj.org/news/justice-served-special-tribunal-lebanon-renders-its-long-anticipated-judgment

Fotografie

Budova Zvláštního tribunálu pro Libanon, autor: Special Tribunal for Libanon, 25. březen 2010,  Flickr, CC BY-NC-ND 2.0, editace: ořez.