Centrum hledá stážisty a stážistky

PROUDLOUŽENÍ LHŮTY!

Centrum pro lidská práva a demokratizaci,

akademické centrum, člen mezinárodní sítě lidskoprávních center a řešitel grantových projektů hledá

STÁŽISTY/STÁŽISTKY

pro pravidelné měsíční psaní článků do Bulletinu o lidských právech a další aktivity Centra včetně přípravy odborných seminářů v tematických oblastech

  • Mezinárodní trestní spravedlnost
  • Evropský systém ochrany lidských práv
  • Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
  • Česká republika a lidská práva

Zájemci nechť pošlou do pátku 27. října 2017 na e-mailovou adresu info@centrumlidskaprava.cz zprávu obsahující v předmětu slovo „Stáž“ a za pomlčkou název tematické oblasti, které by se chtěli věnovat. Do obsahu zprávy uveďte krátké zdůvodnění svého zájmu a do přílohy e-mailu přiložte svůj životopis.

Stáž bude trvat od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018. Bližší informace o činnosti Centra naleznete na tomto odkazu.