Činnost Centra pro lidská práva a demokratizaci zajišťuje tým odborníků, kteří působí v akademických, justičních a dalších institucích v rámci ČR. Každý člen zajišťuje jeden z tematických panelů, kterým se Centrum zabývá, a do kterých je rozdělena i pozornost měsíčního Bulletinu Centra. Těmito oblastmi jsou mezinárodní trestní spravedlnost, evropský systém ochrany lidských práv, mezinárodní politika a lidská práva a také Česká republika a lidská práva.

Prohlédněte si organizační schéma Centra.

Vedoucí Centra a sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

Vystudoval právo a ekonomii, poté pokračoval v doktorském studiu mezinárodního práva. Pracoval v advokacii i v právním oddělení Evropské služby pro vnější činnost v Bruselu, zodpovědné za vnější vztahy EU. Rovněž působil jako Visiting Professional u soudního senátu Mezinárodního trestního soudu v Haagu. V rámci mezinárodního práva se specializuje především na lidská práva a mezinárodní trestní právo.

Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv a správkyně

Twitteru Centra

Doktorandka na Právnické fakultě MU, vystudovala i žurnalistiku a sociologii na Fakultě sociálních studií MU. Zaměřuje se na mediální právo, lidská práva a technologie. Nyní pracuje v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP. Dříve působila např. na Tilburg Institute for Law, Tech & Society v Nizozemí, kde také vystudovala LLM (lidská práva).

Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv

Hubert vystudoval právo a evropskou integraci, působí na Fakultě sociálních studií MU. Akademický rok 2010-2011 strávil jako držitel Fulbrightova stipendia výzkumem judicializace na UC Berkeley. V létě přednáší na Shandong University v Číně. Hubert je členem Rady vlády pro lidská práva.

Vedoucí sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Nela studuje právo na PF UK a zajímá se o mezinárodní právo a ochranu lidských práv. Strávila jeden semestr na univerzitě v Mexiku, kde absolvovala stáž na velvyslanectví ČR. Stážovala také na MZV ČR a u Mise Organizace amerických států pro podporu mírového procesu v Kolumbii.

Vedoucí sekce Česká republika a lidská práva

Lucie vystudovala právo na Právnické fakultě MU a lidská práva a demokratizaci na EIUC v Benátkách a Université de Strasbourg. Stážovala v OSN, na ESLP a u VOP. Působí na Nejvyšším správním soudu jako asistentka soudce. Věnuje se především evropskému systému ochrany lidských práv, konkrétně zákazu špatného zacházení, pozitivním povinnostem států a odškodňování.

Správkyně blogu Centra

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V minulosti pracovala jako právnička v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Působila jako stážistka OSN a následně jako konzultantka na Zvláštních senátech soudů v Kambodži.

Editorka anglického Bulletinu

Helena vystudovala právo na Masarykově univerzitě a LLM v Lucemburku, působila jako asistentka soudkyně na Nejvyšším soudu a nyní pracuje jako asistentka předsedy Nejvyššího správního soudu ČR.

Koordinátorka akcí a správkyně Facebooku Centra

Veronika je studentkou Mezinárodních vztahů a Bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií MU. Absolvovala dvouměsíční stáž na Velvyslanectví ČR v Paříži. Tři roky také působila ve Studentské sekci Mezinárodního politologického ústavu.