Konference Immigration Detention of Children: Coming to a Close?

Dne 25. a 26. září proběhne v Praze mezinárodní konference "Immigration Detention of Children: Coming to a Close?". Konference je pořádaná v rámci předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy a zúčastní se jí řada velmi zajímavých odborníků na dané téma.

Více informací zde: http://dmcprague2017.justice.cz