Členové Centra

Činnost Centra pro lidská práva a demokratizaci zajišťuje tým odborníků, kteří působí v akademických, justičních a dalších institucích v rámci ČR. Každý člen zajišťuje jeden z tematických panelů, kterým se Centrum zabývá, a do kterých je rozdělena i pozornost měsíčního Bulletinu Centra. Těmito oblastmi jsou mezinárodní trestní spravedlnost, evropský systém ochrany lidských práv, mezinárodní politika a lidská práva a také Česká republika a lidská práva.


Jan LhotskýJan Lhotský

Vedoucí Centra a sekce Mezinárodní trestní spravedlnost
 
Vystudoval právo a ekonomii, poté pokračoval v doktorském studiu mezinárodního práva. Pracoval v advokacii i v právním oddělení Evropské služby pro vnější činnost v Bruselu, jež je zodpovědná za vnější vztahy EU. V rámci mezinárodního práva se specializuje především na lidská práva a mezinárodní trestní právo. V současné době pracuje jako Visiting Professional u Mezinárodního trestního soudu v Haagu.

Kateřina ŠimonováKateřina Šimonová

Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv
  
Vystudovala právo na FPR ZČU. V minulosti absolvovala řadu stáží, například v UNHCR, IOM, nebo u ESLP. Pracovala v řadě neziskových organizací nebo jako poradce na Ústavním soudu. Aktuálně je součástí výzkumného týmu Ludwig Boltzmann Institutu pro lidská práva ve Vídni, kde se zaměřuje především na obchodování s lidmi a problematiku dětí omezených na svobodě.


Hubert SmekalHubert Smekal

Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv
   
Hubert vystudoval právo a evropskou integraci, působí na FSS MU. Akademický rok 2010-2011 strávil jako držitel Fulbrightova stipendia výzkumem judicializace na UC Berkeley V létě přednáší na Shandong Uni v Číně; člen Rady vlády pro lidská práva.
 


Lukáš HoderLukáš Hoder

Vedoucí sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Vystudoval právo a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě a jako Fulbright Scholar mezinárodní právo na Georgetown University (LL.M.). Působí v advokacii. Je autorem monografie Transatlantické vztahy v době krize (MUNI Press 2009) a textů na téma náhrady škody v investiční arbitráži.


Lucie NechvátalováLucie Nechvátalová

Vedoucí sekce Česká republika a lidská práva
  
Lucie vystudovala právo na PrF MU a lidská práva a demokratizaci na EIUC v Benátkách a Université de Strasbourg. Stážovala v OSN, na ESLP a u VOP. Působí na NSS jako asistentka soudce. Věnuje se především evropskému systému ochrany lidských práv, konkrétně zákazu špatného zacházení, pozitivním povinnostem států a odškodňování.


Kamila AbbasiKamila Abbasi

Správkyně
Facebooku Centra
 
Kamila je doktorandkou na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty MU. Momentálně působí jako asistentka soudce Nejvyššího správního soudu. Specializuje se na trolling a náboženské symboly ve veřejném prostoru.


Helena KopeckáHelena Kopecká

Správkyně blogu Centra 
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V minulosti pracovala jako právnička v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Působila jako stážistka OSN a následně jako konzultant na Zvláštních senátech soudů v Kambodži.

 

Kateřina Studecká

Kateřina Studecká

Editorka anglického Bulletinu

Kateřina vystudovala Právnickou fakultu MU. Zaměřuje se na oblasti práva mezinárodního, trestního a lidských práv. V současnosti je asistentkou soudce trestního úseku Městského soudu v Praze. Působí mj. jako právní poradkyně neziskové organizace pomáhající obětem trestných činů Bílý kruh bezpečí.