Členové Centra

Činnost Centra pro lidská práva a demokratizaci zajišťuje tým odborníků, kteří působí v akademických, justičních a dalších institucích v rámci ČR. Každý člen zajišťuje jeden z tematických panelů, kterým se Centrum zabývá, a do kterých je rozdělena i pozornost měsíčního Bulletinu Centra. Těmito oblastmi jsou mezinárodní trestní spravedlnost, evropský systém ochrany lidských práv, mezinárodní politika a lidská práva a také Česká republika a lidská práva.


Jan LhotskýJan Lhotský

Vedoucí Centra a sekce Mezinárodní trestní spravedlnost 
Vystudoval právo a ekonomii, poté pokračoval v doktorském studiu mezinárodního práva. Pracoval v advokacii i v právním oddělení Evropské služby pro vnější činnost v Bruselu, zodpovědné za vnější vztahy EU. Rovněž působil jako Visiting Professional u soudního senátu Mezinárodního trestního soudu v Haagu. V rámci mezinárodního práva se specializuje především na lidská práva a mezinárodní trestní právo.

 

Hubert SmekalHubert Smekal

Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv
Hubert vystudoval právo a evropskou integraci, působí na Fakultě sociálních studií MU. Akademický rok 2010-2011 strávil jako držitel Fulbrightova stipendia výzkumem judicializace na UC Berkeley. V létě přednáší na Shandong University v Číně. Hubert je členem Rady vlády pro lidská práva.

 

Monika Hanych

Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv
Je doktorandkou na Právnické fakultě MU, vystudovala i žurnalistiku a sociologii na Fakultě sociálních studií MU. Zaměřuje se na mediální právo, lidská práva a technologie. Nyní pracuje v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP. Dříve působila např. na Tilburg Institute for Law, Tech & Society v Nizozemí, kde také vystudovala LLM (lidská práva).

 

Lukáš HoderLukáš Hoder

Vedoucí sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Vystudoval právo a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě a jako Fulbright Scholar mezinárodní právo na Georgetown University (LLM). Působí v advokacii. Je autorem monografie Transatlantické vztahy v době krize a textů na téma náhrady škody v investiční arbitráži.


Lucie NechvátalováLucie Nechvátalová

Vedoucí sekce Česká republika a lidská práva  
Lucie vystudovala právo na Právnické fakultě MU a lidská práva a demokratizaci na EIUC v Benátkách a Université de Strasbourg. Stážovala v OSN, na ESLP a u VOP. Působí na Nejvyšším správním soudu jako asistentka soudce. Věnuje se především evropskému systému ochrany lidských práv, konkrétně zákazu špatného zacházení, pozitivním povinnostem států a odškodňování.


Kamila AbbasiKamila Abbasi

Správkyně Facebooku Centra 
Kamila je doktorandkou na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty MU. Momentálně působí jako asistentka soudce Nejvyššího správního soudu. Specializuje se na trolling a náboženské symboly ve veřejném prostoru.

 

Helena KopeckáHelena Kopecká

Správkyně blogu Centra 
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V minulosti pracovala jako právnička v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Působila jako stážistka OSN a následně jako konzultantka na Zvláštních senátech soudů v Kambodži.

 

Kateřina Studecká

Kateřina Studecká

Editorka anglického Bulletinu
Kateřina vystudovala Právnickou fakultu MU. Zaměřuje se na oblasti práva mezinárodního, trestního a lidských práv. V současnosti je asistentkou soudce trestního úseku Městského soudu v Praze. Působí mj. jako právní poradkyně neziskové organizace pomáhající obětem trestných činů Bílý kruh bezpečí.