Externí spolupracovníci Centra

Ivana Hrdličková

Zvláštní tribunál pro Libanon, Haag, soudkyně

 

Veronika Bílková

Katedra mezinárodního práva, Právnická fakulta UK
Evropská komise pro šíření demokracie prostřednictvím práva (Benátská komise)
Ústav mezinárodních vztahů, Praha
 

Ľubomír Majerčík

bývalý člen Centra
vedoucí analytického odboru Ústavního soudu ČR
dříve vedoucí sekretariátu a tajemník Rady vlády pro lidská práva, ČR
dříve právník u Evropského soudu pro lidská práva a v Radě Evropy
 

Lucián Otáhal

European Commission on Sexual Orientation Law, zástupce ČR
La Strada o.p.s., vedoucí právního oddělení

Kateřina Šimáčková

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU
Ústavní soud, soudkyně
Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva (tzv. Benátské komise)

 

Kateřina Uhlířová

odborná asistentka na Právnické fakultě MU