Přátelé Centra

Ivana Hrdličková

Zvláštní tribunál pro Libanon, Haag, soudkyně

 

Adam Blisa

Vystudoval právo na Masarykově univerzitě, kde pokračuje v doktorském studiu ústavního práva. Působí na Ústavu pro otázky soudnictví a jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu.

 

Martina Grochová

Martina vystudovala právo na PrF MU, kde pokračuje v doktorskému studiu ústavního práva. Zaměřuje se zejména na oblast práv dětí a přístupu k rodičovství. Působí jako asistentka soudce Nejvyššího soudu.

 

Ľubomír Majerčík

bývalý člen Centra
vedoucí analytického odboru Ústavního soudu ČR
dříve vedoucí sekretariátu a tajemník Rady vlády pro lidská práva, ČR
dříve právník u Evropského soudu pro lidská práva a v Radě Evropy

 

Lucián Otáhal

European Commission on Sexual Orientation Law, zástupce ČR
La Strada o.p.s., vedoucí právního oddělení

 

Ladislav Vyhnánek 

Katarína Šipulová

Šárka Dušková

Helena Bončková