Interní spolupracovníci Centra

Katarína Šipulová

vedoucí Zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR
doktorská studentka na Fakultě sociálních studií MU
Oxford University

 

Linda Janků

asistentka a doktorandka na Katedře mezinárodního a evropského práva Prf MU
právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv
e-mail: linda.janku@law.muni.cz

 

Ladislav Vyhnánek

Ladislav je ústavní právník. Práva vystudoval nejprve v Brně. Poté, inspirován svými kamarády Hubertem a Lukášem, absolvoval s podporou Fulbrightovy nadace i NYU School of Law. V současné době působí jako odborný asistent na PrF MU a zároveň je asistentem soudce Ústavního soudu.

 

Page Daily