Spolupracovníci Centra

Centrum spolupracuje s řadou odborníků. Ti se různými způsoby podílejí na činnosti Centra, nebo pravidelně přispívají do měsíčního Bulletinu Centra.


Linda Janků

Linda Janků

Linda vystudovala právo, mezinárodní vztahy a evropská studia. Působí jako právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv a vyučuje na PrF MU. Specializuje se na uprchlické a migrační právo a mezinárodní ochranu lidských práv. Je členkou Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva.

 

Veronika Bílková

Veronika Bílková je docentkou na Katedře mezinárodního práva Právnické fakulty UK, a výzkumnou pracovnicí na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Rovněž je členkou a místopředsedkyní Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise).Kateřina Šimáčková

Kateřina Šimáčková je soudkyní na Ústavním soudu ČR a učí na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty MU. Působí rovněž v Evropské komisi pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise).

 

Lenka VavrušováLenka Vavrušová

Lenka vystudovala právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zde pokračuje v doktorském studiu ústavního práva a působí jako asistentka soudce Nejvyššího soudu.

 

Michal Oščipovský

Michal vystudoval politologii na Fakultě sociálních studií MU. Zabývá se východoevropským prostorem a fungováním tamních politických režimů, a to včetně těch nedemokratických. V centru jeho zájmu tak stojí otázka kvality demokracie.