Přátelé Centra

 

Za téměř deset let fungování si Centrum vybudovalo síť odborníků, kteří s Centrem v minulosti aktivně spolupracovali. Přestože se současné době primárně věnují jiným činnostem, s Centrem je pojí pracovní minulost i přátelské vztahy. Na nepravidelné bázi k činnosti Centra přispívají.

 

 

Ivana Hrdličková
Je předsedkyní Zvláštního tribunálu pro Libanon. Věnuje se islámskému právu a lidským právům. Byla expertkou Rady Evropy v tzv. Moneyvalu, jež se zabývá prevencí a monitorováním praní špinavých peněz a financováním terorismu.

Ľubomír Majerčík
Bývalý člen Centra, vedoucí analytického odboru Ústavního soudu ČR. Dříve vedoucí sekretariátu a tajemník Rady vlády pro lidská práva ČR a také právník u Evropského soudu pro lidská práva a v Radě Evropy.

Katarína Šipulová
Získala doktorát na Fakultě sociálních studií MU a titul MSt v Oxfordu. Zajímá ji soudnictví v tranzicích a demokratizace států střední a východní Evropy. Působila jako vedoucí zahraničního oddělení Nejvyššího soudu a v současnosti pracuje na Ústavu pro otázky soudnictví Právnické fakulty MU. 

Martina Grochová
Martina vystudovala právo na Masarykově univerzitě, kde pokračuje v doktorskému studiu ústavního práva. Zaměřuje se zejména na oblast práv dětí a přístupu k rodičovství. Působí jako asistentka soudce Nejvyššího soudu.

Adam Blisa
Vystudoval právo na Masarykově univerzitě, kde pokračuje v doktorském studiu ústavního práva. Působí na Ústavu pro otázky soudnictví a jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu.

Šárka Dušková
Působila v advokacii, neziskových organizacích a rovněž u Evropského soudu pro lidská práva. Je členkou poradních výborů pro základní práva a pro práva dítěte při Radě vlády.

Kateřina Uhlířová
Kateřina je odbornou asistentkou na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU. Má řadu pracovních a akademických zkušeností ze zahraničí a učí řadu předmětů, které se týkají mezinárodního práva veřejného.

Ladislav Vyhnánek
Je odborným asistentem na Právnické fakultě MU. Zaměřuje se zejména na otázky ústavního práva a lidských práv. Působí také na částečný úvazek jako asistent soudce Ústavního soudu. Pravidelně publikuje na témata týkající se ústavního soudnictví. V Centru působil od roku 2009 jako jeden ze zakládajících členů.

Helena Bončková
Helena vystudovala právo na Masarykově univerzitě a LLM v Lucemburku, působila jako asistentka soudkyně na Nejvyšším soudu a nyní pracuje jako asistentka předsedy Nejvyššího správního soudu ČR.

Irena Kaletová
Vystudovala právo a ruštinu na Masarykové univerzitě v Brně. Irena pracovala jako koncipientka v advokátní kanceláři. Zajímají ji lidská práva - zejména svoboda projevu, Rusko a literatura.

Monika Mareková
V Centru působila od roku 2009. Vystudovala právo na Masarykově univerzitě a na University of Oxford. Byla mládežnickou delegátkou Slovenska v OSN. Pracovala u obhájců na ICTY v Haagu a na odboru Evropských záležitostí Ministerstva průmyslu a obchodu. Nyní je advokátkou v CMS a prezidentkou Oxbridge Alumni Society.