Vyšetřování možných  zločinů podle mezinárodního práva spáchaných na území Palestiny pokračuje. Úřad žalobkyně Mezinárodního trestního soudu požádal přípravný senát o rozhodnutí ve věci územní jurisdikce ohledně situace v Palestině.  

Uvedené rozhodnutí žalobkyně bylo pro některé odborníky překvapující, jelikož samostatné přešetření územní jurisdikce v daném případě nebylo procesně nutné. Žalobkyně své rozhodnutí zdůvodnila specifickou povahou konfliktu. Jaký byl tedy dosavadní vývoj a co tento krok představuje z právního a zčásti i z politického hlediska?

Cesta od přijetí jurisdikce až po vyšetřování

Pro lepší pochopení cesty Palestiny k vyšetřování situace na okupovaném území je vhodné v krátkosti uvést, jaké kroky k dnešní situaci vedly. Palestina již od roku 2015 usiluje o vyšetřování možných zločinů podle mezinárodního práva spáchaných na území okupovaném Izraelem. V lednu roku 2015 přijala vláda Palestiny jurisdikci Mezinárodního trestního soudu (MTS) vztahující se na případné zločiny páchané na okupovaném palestinském území od 13. července 2014. V dubnu 2015 se pak Palestina stala smluvní stranou Římského statutu. Předběžné šetření formálně začalo v prosinci roku 2015. 

Mezi roky 2015 a 2019 bylo provedeno několik procesních úkonů, avšak skutečný zlom nastal v roce 2018, když Palestina postoupila situaci úřadu žalobkyně MTS – šlo o takzvaný self-referral, jelikož Palestina požádala o vyšetřování na vlastním území. Jednalo se o důležitou událost, jelikož v případě situace postoupené dotčeným státem není žalobkyně povinná žádat přípravný senát MTS o povolení (authorization) zahájit vyšetřování.

Podle očekávání v prosinci 2019 zveřejnila žalobkyně prohlášení, že všechna právní kritéria pro zahájení vyšetřování v souladu s článkem 53 odst. 1 Římského statutu jsou naplněna. Celkově se jedná o tři kritéria – (i) válečné zločiny byly anebo jsou nadále páchané na okupovaném území, (ii) potenciální případy týkající se dané situace jsou přípustné (admissible), a (iii) neexistují žádné závažné důvody, které by naznačovaly, že vyšetřování by nesloužilo zájmům spravedlnosti. Splnění těchto tří kritérií znamená, že vyšetřovaní může být zahájeno bez nutnosti žádat o povolení přípravný senát MTS. 

Nicméně hned v následujícím paragrafu tiskové zprávy se dozvídáme, že žalobkyně se s ohledem na „unikátní a velmi sporné právní a faktické otázky týkající se dané situace“ nakonec rozhodla přípravný senát určitým způsobem angažovat, i když podmínky byly splněny a jednalo se o self-referral. Žalobkyně využila možnost požádat Soud o rozhodnutí v otázce jurisdikce podle čl. 19 odst. 3 Římského statutu a dožaduje se vyjasnění rozsahu územní jurisdikce Soudu. Konkrétně se jedná o rozhodnutí, zda se územní jurisdikce vztahuje na teritorium Západního břehu Jordánu včetně východního Jeruzaléma a na Pásmo Gazy. Tento krok tak určitým způsobem oddálí začátek vyšetřovaní a rovněž případných soudních procesů. 

Území Palestiny: právo a politika

Přípravný senát tedy bude muset vymezit území Palestiny pro účely vyšetřování. Přestože se jedná o otázku právní, posuzování takové záležitosti je politicky citlivé téma. Přípravný senát tak čeká nelehký úkol určit, jestli se za území Palestiny považují i okupované oblasti, které nejsou pod výhradní kontrolou Palestiny.

Kontroverze na sebe nenechala dlouho čekat a v tentýž den, kdy vyšla zpráva žalobkyně, bylo publikováno i memorandum z dílny generálního prokurátora Izraele, které prezentuje důvody, proč Mezinárodní trestní soud jurisdikci ohledně situace v Palestině mít nemá. Česká republika plně souhlasí s Izraelem a oficiálně požádala o svolení poskytnout ve věci svůj právní názor jako “přítel soudu” (amicus curiae) ve prospěch Izraele. 

Bude zajímavé sledovat, jak se Soud vypořádá s tak politicky kontroverzním vyšetřováním. V této souvislosti vzpomeňme na jiný politicky citlivý případ, kdy v dubnu 2019 soudci MTS nepovolili začít vyšetřovat možné zločiny spáchané v Afghánistánu, což bylo vzhledem k potenciální odpovědnosti amerických příslušníků ze strany komentátorů vnímáno velmi kriticky. Podle některých pak může současný krok žalobkyně přispět ke zbytečnému zdržení vyšetřování situace v Palestině.

Podle slov Zvláštního zpravodaje OSN pro Palestinu, „pozdní spravedlnost je spravedlností odepřenou“ (justice delayed is justice denied) a apeluje na rychlé projednání otázky územní jurisdikce. Jeho slova působí jako varovný prst pro Soud, aby další jednání zbytečně neoddaloval a aby se Palestina dočkala prošetření možných zločinů spáchaných během okupace, která trvá už dlouhých 52 let. Ať tak či onak, Soud začíná novou dekádu s portfoliem důležitých právních otázek a zraky politických i právních špiček budou na něj bezpochyby upřené. 
 

Zdroje

Beaumont, Peter. ICC to investigate alleged Israeli and Palestinian war crimes. The Guardian, 20. Prosinec 2019 (https://www.theguardian.com/law/2019/dec/20/icc-to-investigate-alleged-israeli-and-palestinian-war-crimes). 

Capone, Francesca. Playing Safe or Hide and Seek? The ICC Prosecutor's Request for a Ruling on the Court's’ Territorial Jurisdiction in Palestine. Blog of the European Journal of International Law. 10. leden 2020. (https://www.ejiltalk.org/playing-safe-or-hide-and-seek-the-icc-prosecutors-request-for-a-ruling-on-the-courts-territorial-jurisdiction-in-palestine/).

International Criminal Court. Rome Statute of the International Criminal Court. (https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e…).

International Criminal Court. Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination of the Situation in Palestine, and seeking a ruling on the scope of the Court's territorial jurisdiction. 20. prosinec 2019 (https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-statement-palestine).

Ket, „Palestina ještě není stát.“ Česko se chce zastat Izraele u soudu v Haagu. ČT24. 14. Prosinec 2020 (https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3047970-palestina-jeste-neni-stat-cesko-se-jako-zatim-jedina-zeme-chce-zastat-izraele-u-soudu-v). 

State of Israel Office of Attorney General. The International Criminal Court's Lack of Jurisdiction over the so-called “Situation in Palestine”. 20. Prosinec 2019 (https://assets.documentcloud.org/documents/6589835/Israel-AG-Brief-on-I…).

Fotografie

[1] Street art od Banksyho. Graffiti by Banksy in the Israeli-occupied Bethlehem, autor: Magne Hagesæter, 28. 06. 2008, zdroj: Flickr, CC BY-NC-ND 2.0, editace: ořez.