Vedoucí sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Nela studuje právo na PF UK a zajímá se o mezinárodní právo a ochranu lidských práv. Strávila jeden semestr na univerzitě v Mexiku, kde absolvovala stáž na velvyslanectví ČR. Stážovala také na MZV ČR a u Mise Organizace amerických států pro podporu mírového procesu v Kolumbii.