Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
2018 / 2019

Dominika je študentkou Európskych štúdii na Fakulte sociálnych štúdii MU. Zaujíma sa predovšetkým o ľudské práva v medzinárodnej politike a dodržiavanie práv detí. Vo voľnom čase sa venuje dobrovoľníctvu.