Mezinárodní trestní spravedlnost
2018 / 2019

Barbora studuje magisterský obor mezinárodní vztahy na FSS MU. V rámci svého studia také strávila semestr na University of Essex. Specializuje se na problematiku řešení konfliktů, poválečnou rekonciliaci a recidivu občanských válek.