Nucená sterilizace jako podmínka pro administrativní změnu pohlaví je nehumánní

Tereza Bártová

Na začátku října tohoto roku vydal Evropský výbor pro sociální práva důležité rozhodnutí odsuzující sterilizaci jako nutnou podmínku pro úřední změnu dokladů transgender lidí. Tlak na Českou republiku se stupňuje, taková podmínka je podle Evropského výboru nehumánní a v rozporu se základními lidskými právy.

V současnosti je pro oficiální změnu pohlaví v České republice nutné podstoupit operaci, jejíž součástí je taktéž sterilizace dotyčné osoby. To je zakotveno § 29 odst. 1 občanského zákoníku, na který navazuje § 21 ods. 1 zákona o specifických zdravotních službách definující změnu pohlaví jako ,,provedení zdravotních výkonů, jejichž účelem je provedení změny pohlaví chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce.” Přitom značná část lidí, kteří se cítí být osobou jiného pohlaví, operaci z různých důvodů podstoupit nechtějí či nemohou.

Právě z důvodu výše uvedených podmínek podalo sdružení Transgender Europe a ILGA- Europe kolektivní stížnost proti České republice k Evropskému výboru pro sociální práva. Stěžovatelé namítali porušení čl. 11 Evropské sociální charty, tedy porušení práva na zdraví.

V rozhodnutí vydaném na začátku října 2018 Evropský výbor konstatoval, že takový požadavek vážně ovlivňuje zdraví, fyzickou a psychologickou integritu a důstojnost člověka. Neopomněl taktéž zdůraznit význam práva na poskytnutí svobodného souhlasu v rámci poskytování zdravotní péče. Konkrétně uvedl: ,,Zaručení svobodného souhlasu je zásadní pro požívání práva na zdraví a je nedílnou součástí autonomie, lidské důstojnosti a povinnosti chránit právo na zdraví."

Závěr Výboru je tak i v souladu s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve věci A.P., Garçon a Nicot proti Francii (více viz Bulletin květen 2017, s. 14), podle kterého představuje podmínka sterilizace porušení práva na soukromí.

Česká  asociace sexuologů však v nedávném prohlášení uvedla, že sterilizace by měla zůstat požadavkem pro právní uznání pohlaví. Přitom podle současného návrhu Ministerstva spravedlnosti ČR by to měl být právě sexuolog, kdo posuzuje osobu, která žádá o uznání změny pohlaví. Je tak otázkou, zda a jakým způsobem se situace osob, které si nepřejí podstoupit sterilizaci, změní.


Zdroje

Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva, publikováno dne 1. 10. 2018. Dostupné z https://tgeu.org/wp-content/uploads/2018/10/cc-117-2015-report-en.pdf.

Legal victory for trans people  - European human rights body slams forced sterilisation in the Czech Republic. TGEU. Dostupné https://tgeu.org/legal-victory-for-trans-people-european-human-rights-body-slams-forced-sterilisation-in-the-czech-republic/.

 

Fotografie

Někteří lidé jsou transgendr. Smiř se s tím. Autor: Jasan, zdroj: Flickr, CC BC - NY 2.0.