Jessup 2015: národní kolo

Centrum pro lidská práva a demokratizaci se letos opět ujalo organizace národního kola soutěže Jessup Moot Court 2015, jednoho z celosvětově nejprestižnějších moot courtů zaměřených na mezinárodní právo veřejné.

Tímto zveme všechny příznivce právních klání na Nejvyšší správní soud, kde se 20. února 2015 od 10 hodin utkají dva týmy z českých právnických fakult o postup do mezinárodního kola ve Washingtonu.

Případy se každoročně týkají kontroverzních fiktivních situací (které jsou však většinou inspirovány skutečným světovým děním), které v mezinárodním právu nemají jednoznačné řešení. Letošní případ je zaměřen na otázky spojené s teritoriální integritou, právem na sebeurčení v souvislosti se secesí a následnou anexí území, mezinárodním právem smluvním a odpovědností států za protiprávní jednání.

Pro účely Nejvyššího správního soudu prosíme všechny, kteří se chtějí národního kola Jessupu jako diváci zúčastnit, aby předem vyplnili jméno a příjmení na stránce http://www.survio.com/survey/d/X4Y5B8F3T3G9Y7R3R