Kdo jsme a co děláme

V České republice výrazně chybí akademické centrum usilující o nestranný odborný výzkum témat spojených s ochranou lidských práv. Navzdory faktu, že Česká republika se často prezentuje jako země, která dbá principů lidských práv a snaží se je uplatňovat i ve své zahraniční politice, sociálněvědní bádání na toto téma nelze v tuzemsku považovat za příliš rozvinuté.

Centrum pro lidská práva a demokratizaci (Czech Centre for Human Rights and Democratization, CCHRD) se jednak liší od institucí z nevládního prostředí a jednak od vládních úřadů fungujících v této oblasti. Centrum představuje nezávislou akademickou instituci, která lidská práva sleduje z odborného sociálněvědního a mezinárodněprávního pohledu. Existence takového centra je ve většině členských států Evropské unie pravidlem, přičemž v některých zemích existuje dokonce více nezávislých univerzitních center, zabývajících se lidskými právy, stačí pohlédnout do sousedního Rakouska.


Tématické panely

Centrum se specializuje na několik konkrétních okruhů, které byly zvoleny s ohledem na kurzy přednášené na KMVES FSS MU a PrF MU a vzhledem k odbornému zaměření členů Centra.

  1. Mezinárodní trestní spravedlnost
  2. Evropský systém ochrany lidských práv
  3. Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
  4. Česká republika a lidská práva

 

Činnost Centra

I) Vypracovávání odborných studií a doporučení

II) Pořádání konferencí a diskusí

  • 2009 - konference 60 let Rady Evropy - 50 let Evropského soudu pro lidská práva (prosinec)
  • 2010 - odborný seminář k Mezinárodnímu trestnímu soudu (květen); Demokracie na Kubě? debata s kubánským disidentem na FSS MU (prosinec)
  • 2011 - odborný seminář Ochrana sociálních, ekonomických a kulturních práv ústavními soudy (duben); odborný seminář Occupy Wall Street (prosinec)
  • 2012 - odborný seminář Volby očima pozorovatelů: zajistí dohled svobodu, nebo jen legitimizuje bezpráví (duben); workshop Diskriminace na trhu práce (listopad); odborný seminář Mezinárodní trestní soud: politické a právní limity efektivního fungování (prosinec); přednáška Fungování tajné policie v době stalinismu a lustrační procesy 90. let (prosinec)
  • 2013 - promítání filmu Kabul Transit a následná diskuse s jeho režisérem Davidem Edwardsem (duben); mezinárodní odborný seminář EU Accession to the European Convention on Human Rights: Legal Assessment, Prospects and Pitfalls (říjen); diskusní večer Understanding the Syrian Conflict (prosinec); konference Ľudské práva a občianstvo (prosinec); diskuse na téma Svoboda projevu a politická satira (prosinec)
  • 2014 - mezinárodní workshop Human Rights for the Vulnerable (červen)

III) Vydávání pravidelného měsíčního on-line bulletinu

IV) Vydávání Czech Republic Human Rights Review

V) Poskytování vzdělávání a informování širší veřejnost pomocí webových stránek a přednášek

Centrum představuje kvalitní informační a vzdělávací instituci, kterou kontaktujete, pokud se chcete dozvědět bližší informace o problematice lidských práv a demokratizace nebo pokud chcete vypracovat studii na dané téma.

Centrum spolupracuje s akademickou půdou - Fakultou sociálních studií MU a Právnickou fakultou MU, i praxí - nevládními organizacemi nebo justicí - Ústavním soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR či Evropským soudem pro lidská práva. Centrum je členem Asociace lidskoprávních institucí (AHRI - Association of Human Rights Institutes), mezinárodní organizace, která sdružuje výzkumné instituce zabývající se lidskými právy. Cílem AHRI je podpora výzkumu, vzdělávání a veřejné debaty na poli lidských práv a koordinace mezinárodní spolupráce v této oblasti.