Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti Centra za akademický rok 2016/2017

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2016/2017 podílelo deset členů, osm interních spolupracovníků a třináct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2016/2017 Centrum organizovalo či spoluoganizovalo celkem čtyři události. Bylo vydáno 10 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review. I tento rok členové Centra publikovali mnoho příspěvků v odborných časopisech.

Výroční zpráva 2016/2017 k přečtení zde.

Výroční zpráva o činnosti Centra za akademický rok 2015/2016

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2015/2016 podíleli čtyři členové a sedmnáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2015/2016 Centrum organizovalo či spoluoganizovalo celkem tři události. Bylo vydáno 10 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review. Také v tomto roce členové Centra aktivně vystupovali na odborných konferencích a publikovali své příspěvky v odborných časopisech.

Výroční zpráva 2015/2016 k přečtení zde.

Výroční zpráva o činnosti Centra za akademický rok 2014/2015

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2014/2015 podíleli čtyři členové a devatenáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2014/2015 se Centrum organizovalo či spoluoganizovalo celkem šest událostí. Bylo vydáno 11 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review. I tento rok členové Centra publikovali mnoho příspěvků v odborných časopisech.

Výroční zpráva 2014/2015 k přečtení zde.

Výroční zpráva o činnosti Centra za akademický rok 2013/2014

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2013/2014 podílelo pět členů a osmnáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2013/2014 se Centrum organizovalo či spoluoganizovalo celkem šest událostí. Bylo vydáno 11 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review. I tento rok členové Centra publikovali mnoho příspěvků v odborných časopisech, nadto se jim podařilo získat i grant či stipendium.


Výroční zpráva 2013/2014 k přečtení zde.

Výroční zpráva o činnosti Centra za akademický rok 2012/2013

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2012/2013 podíleli čtyři členové a sedmnáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2012/2013 byly uspořádány dva odborné semináře, přednáška a promítání filmu následované diskusí. Centrum vydalo 11 čísel měsíčního Bulletinu, anglický Czech Republic Human Rights Review a členové i stážisté Centra publikovali v řadě časopisů a vystoupili na několika konferencích.

 

Výroční zpráva 2012/2013 k přečtení zde.

Výroční zpráva o činnosti Centra za akademický rok 2011/2012

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2011/2012 podíleli čtyři členové a čtrnáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2011/2012 se Centrum stalo občanským sdružením. Uspořádány byly dvě konference na FSS MU. Centrum vydávalo měsíční Bulletin, zpracovalo stínovou zprávu pro ENAR a členové i stážisté Centra publikovali v řadě časopisů a vystoupili na několika konferencích.

Výroční zpráva 2011/2012 k přečtení zde.

Výroční zpráva o činnosti Centra za akademický rok 2010/2011

 

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2010/2011 podíleli čtyři členové a dvanáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2010/2011 Centrum uspořádalo dvě konference na FSS MU. Centrum publikovalo měsíční Bulletin, podpořilo petici za záchranu archivů maďarské StB a členové i stážisté Centra publikovali v řadě časopisů a vystoupili na několika konferencích.

Výroční zpráva 2010/2011 k přečtení zde.