Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti Centra za akademický rok 2014/2015

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2014/2015 podíleli čtyři členové a devatenáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2014/2015 se Centrum organizovalo či spoluoganizovalo celkem šest událostí. Bylo vydáno 11 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review. I tento rok členové Centra publikovali mnoho příspěvků v odborných časopisech.

Výroční zprávu o činnosti Centra za období září 2014 až srpen 2015 si můžete přečíst zde.

Výroční zpráva o činnosti Centra za akademický rok 2013/2014

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2013/2014 podílelo pět členů a osmnáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2013/2014 se Centrum organizovalo či spoluoganizovalo celkem šest událostí. Bylo vydáno 11 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review. I tento rok členové Centra publikovali mnoho příspěvků v odborných časopisech, nadto se jim podařilo získat i grant či stipendium.


Výroční zprávu o činnosti Centra za období září 2013 až srpen 2014 si můžete přečíst zde.

Výroční zpráva o činnosti Centra za akademický rok 2012/2013

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2012/2013 podíleli čtyři členové a sedmnáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2012/2013 byly uspořádány dva odborné semináře, přednáška a promítání filmu následované diskusí. Centrum vydalo 11 čísel měsíčního Bulletinu, anglický Czech Republic Human Rights Review a členové i stážisté Centra publikovali v řadě časopisů a vystoupili na několika konferencích.

 

Výroční zprávu o činnosti Centra za období září 2012 až srpen 2013 si můžete přečíst zde.

Výroční zpráva o činnosti Centra za akademický rok 2011/2012

 

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2011/2012 podíleli čtyři členové a čtrnáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2011/2012 se Centrum stalo občanským sdružením. Uspořádány byly dvě konference na FSS MU. Centrum vydávalo měsíční Bulletin, zpracovalo stínovou zprávu pro ENAR a členové i stážisté Centra publikovali v řadě časopisů a vystoupili na několika konferencích.

Výroční zprávu o činnosti Centra za období září 2011 až srpen 2012 si můžete přečíst zde.

Výroční zpráva o činnosti Centra za akademický rok 2009/2010

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2009/2010 podíleli čtyři členové a devět stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2009/2010 Centrum uspořádalo dvě konference na FSS MU a společně s ELSA Košice se podílelo na organizaci konference v Košicích. Centrum publikovalo měsíční Bulletin, vydalo dvě studie a jeden policy paper a členové i stážisté Centra publikovali v řadě časopisů a vystoupili na několika konferencích.

Výroční zprávu o činnosti Centra za období září 2009 až srpen 2010 si můžete přečíst zde.

Výroční zpráva o činnosti Centra za akademický rok 2010/2011

 

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2010/2011 podíleli čtyři členové a dvanáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2010/2011 Centrum uspořádalo dvě konference na FSS MU. Centrum publikovalo měsíční Bulletin, podpořilo petici za záchranu archivů maďarské StB a členové i stážisté Centra publikovali v řadě časopisů a vystoupili na několika konferencích.

Výroční zprávu o činnosti Centra za období září 2010 až srpen 2011 si můžete přečíst zde.