Navrhovatelé se bránili u Městského soudu v Praze proti mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, jež mimo jiné zakázalo přítomnost otců u porodů. Jak se soud s návrhem vypořádal a jaká je situace nyní? 

V březnu tohoto roku se v České republice začaly objevovat první případy nákazy koronavirem. Kromě zavedení plošné karantény s sebou pandemie přinesla spoustu opatření, která zasahují do života nás všech. Jedním z nich je rovněž mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“), jež zakazovalo návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých je poskytována lůžková péče. 

V důsledku tohoto zákazu bylo rovněž zamezeno přítomnosti otců u porodu. V některých nemocnicích byl navíc zaveden také zákaz návštěv otců i po narození dítěte. Původně byla z obecného zákazu návštěv na lůžkových odděleních stanovena výjimka, a to právě pro otce. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch následný zákaz odůvodnil žádostmi, které přicházely ze strany lékařů, jež se obávali zavlečení viru mezi zdravotníky a pacienty. 

Na tuto situaci reagovali dva navrhovatelé, kteří podali návrh na zrušení tohoto opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“). Rovněž požadovali vydání předběžného opatření, které by otci umožnilo přítomnost u porodu v případě, že budou splněny hygienické podmínky, jež musí dodržovat personál porodnice. K návrhu se poté  připojili další desítky nastávajících rodičů.

Ministerstvo mimořádné opatření zrušilo

Městský soud odmítl návrh na zrušení OOP a zároveň také odmítl návrh na vydání předběžného opatření, jelikož ministerstvo den po podání návrhu předmětné OOP zrušilo a nahradilo jej jiným. Uvedl, že v této  situaci se jedná o neodstranitelný nedostatek podmínek řízení a z toho důvodu nedošlo ani k meritornímu projednání návrhu.[1] Městský soud se tudíž nezabýval ani lidskoprávní argumentací navrhovatelů. 

V novém opatření ministerstvo stanovilo výjimky pro zvlášť zranitelné ženy, ale obecně zákaz zůstal v platnosti. U porodu mohly mít doprovod handicapované ženy nebo cizinky.  Navrhovatelé následně doplnili návrh tak, aby se vztahoval i na nově vydané OOP. 

Městský soud však k tomuto sdělil, že se ze strany navrhovatelů fakticky jedná o rozšíření původního předmětu řízení. Dále uvedl, že výsledky dosavadního řízení nemohou sloužit jako podklad pro řízení o novém OOP, proto nelze přistoupit na změnu návrhu, jež požadovali navrhovatelé. Navrhovatelé podali proti usnesení soudu kasační stížnost. 

Vyjádření Ligy lidských práv

Právnička Ligy lidských práv (dále jen „Liga“)  Zuzana Candigliota k celé situaci uvedla, že městský soud tímto postupem porušil právo navrhovatelů na soudní ochranu a dále ustanovení čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, který stanovuje, že „(z) pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny“.

Liga dále zdůraznila, že přítomnost otce u porodu je velmi důležitá, nejen pro podporu rodičky a zlepšení průběhu porodu, ale rovněž z hlediska prevence proti špatnému zacházení s rodičkou či dítětem. Organizace také uvedla, že otec dítěte nezvyšuje riziko šíření viru mezi lékaři, jelikož v mnoha případech žije se ženou v jedné domácnosti. 

Přítomnost otce u porodu jako pouhá možnost?

Ve spojitosti s tímto zákazem se otevřela diskuze, zda je přítomnost otce či jiné blízké osoby u porodu základním lidským právem. K této problematice se vyjádřila advokátka Adéla Hořejší, která uvedla, že právo ženy mít u porodu osobu blízkou „(j)e výrazem základního lidského práva na ochranu rodinného a soukromého života a práva na život a zdraví, neboť přítomnost blízké osoby má zásadní vliv na průběh a výsledek porodu.“. 

Domnívám se, že před vyhlášením předmětného celoplošného zákazu, i když sledoval legitimní cíl, bylo namístě zvážit opatření, jež by tolik nezasahovalo do práv nastávajících rodičů. Od 16. dubna je přítomnost blízké osoby u porodu opět povolena s tím, že musí být dodrženy specifické podmínky. 

 

Poznámky

[1] Opačný názor jiného senátu městského soudu ohledně možnosti změny návrhu a následného přezkumu nově vydaného OOP je vyjádřen v rozsudku tohoto soudu ze dne 23. dubna 2020, č. j. 14 A 41/2020 - 25.   

Zdroje

iDNES.cz. Otec u porodu je kontrola. Porodnice zneužívají své moci, říká advokátka. 15. dubna 2020 (https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/advokatka-adela-horejsi-zakaz-otcu-u-porodu-porodnicke-nasili-odebirani-ditete.A200409_211958_domaci_kuce).

iRozhlas.cz. Soud odmítl návrh, který měl vrátit otcům právo být u porodu. Vláda původní opatření nahradila jiným. 31. března 2020  (https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-v-cesku-otec-porod-opatreni-vlada_2003310922_pj).

Liga lidských práv. Soudní ochranu nečekejte, vzkazuje nastávajícím rodičům Městský soud v Praze. 30. března 2020 (https://llp.cz/blog/2020/03/soudni-ochranu-necekejte-vzkazuje-nastavajicim-rodicum-mestsky-soud-v-praze/).

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2020, č. j. 15 A 31/2020 - 59.

Fotografie

Městský soud v Praze, autor: Rudolphs no uno, datum pořízení: 2. února 2013, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, editace: ořez.