První interaktivní lidskoprávní mapa světa

Martin Bobák

Human Rights Interactive Map čili HRIM je nový nástroj pro studenty, právní profesionály a zanícené lidskoprávníky. V přehledném grafickém rozhraní HRIM nabízí nejen zoomovatelnou mapu s daty ratifikací nejvýznamnějších univerzálních a regionálních lidskoprávních závazků, ale také možnost porovnávat jednotlivé státy z perspektivy dat podpisu či ratifikace různých lidskoprávních instrumentů. Uživatelům rovněž umožňuje zjistit geografický rozsah aplikace vybraných úmluv. Navíc jsou v HRIMu zahrnuty i odkazy na institucionální adresy správců nejvýznamnějších lidskoprávních instrumentů. Po otevření těchto odkazů uživatelé HRIMu mohou čerpat podrobnější data přímo z originálních zdrojů. HRIM je jedinečný nástroj svého druhu. Doposud žádná obdobná lidskoprávní mapa neexistovala.

K nalezení na hrim.law.muni.cz.


HRIM vlastně nabízí novou vizuální perspektivu na rozsah působnosti mezinárodních instrumentů v oblasti ochrany lidských práv. HRIM zaručeně utřídí znalosti o lidskoprávních instrumentech, usnadní zjišťování dat, které dosud nebyly k nalezení na jednom místě a umožní nadšencům pracovat s daty v rámci kvantitativního výzkumu.

Za svůj vznik HRIM vděčí zejména Pavlu Molkovi, který s nápadem vytvořit zoomovatelnou mapu lidskoprávních instrumentů závazných napříč všemi státy světa, přišel. Ve spolupráci s autorem prvotní myšlenky vytvořili doktorandi Katedry ústavního práva a politologie PrF MU databázi dat obsáhnutých v HRIMu. Dva z tří těchto doktorandů jsou stážisté Centra! Do uživatelsky příjemné a hlavně funkční podoby tuto databázi následně zpracovali informatici Servisního střediska pro e-learning z FI MU.

V květnu pak na Právnické fakultě PrF MU tvůrčí tým představil funkcionality HRIMu studentům. Právě studenti poskytli první zpětnou vazbu. Pokud po seznámení se s tímto novým nástrojem budete mít i Vy nápady, jak HRIM vylepšit, určitě je sdělte autorům projektu. Tvůrčí tým rád promítne Vaše postřehy do online verze první interaktivní lidskoprávní mapy světa. Právě od širší veřejnosti tvůrci očekávají další podněty ke zdokonalení a vylepšení funkcí HRIMu.

HRIM sice již dosáhl na svou hlavní metu zpřístupnil složitě dohledatelná data na jedné přehledné stránce; nynější metou však je vytvořit z HRIMu kvalitní nástroj s rostoucím počtem pravidelných uživatelů.