Seminář "Vnitřně přesídlené osoby (IDPs): Aktuální perspektivy a výzvy v oblasti ochrany"

Centrum pro lidská práva a demokratizaci Vás zve na diskuzní seminář na téma Vnitřně přesídlené osoby (IDPs): Aktuální perspektivy a výzvy v oblasti ochrany.

Řečníci:
Bríd Ní Ghráinne, lektorka a výzkumná pracovnice, School of Law, Sheffield University 
Kristýna Andrlová, právnička, UN Refugee Agency (UNHCR) v České republice
Šárka Dušková, právnička, Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) 

Místo a čas konání: Fakulta sociálních studií, 6. června 2017


Kdo jsou "vnitřně přesídlené osoby"?
Jak se liší od uprchlíků?
Odkud pochází většina lidí, kteří byli nuceni opustit domov, ale zůstali ve vlastní zemi?
Z jakých důvodů se lidé stávají vnitřně vysídlenými osobami?
Jakým problémům vnitřně přesídlené osoby čelí?

Na semináři budou diskutovány aktuální otázky a výzvy vyvstávají u vnitřně přesídlených osob (IDPs). Dozvíte se, jaký je mandát a zkušenosti UNHCR ve věci vnitřně přesídlených osob či jaká je aktuální situace vnitřně přesídlených v Sýrii. Daná problematika je však relevantní také v kontextu České republiky, neboť možnost vnitřního přesídlení pro osoby z konfliktních oblastí na Ukrajině se promítá do rozhodovací činnosti Ministerstva vnitra při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu Ukrajinců v České republice.

Více informací najdete zde.