Spravedlnost ve Středoafrické republice – nový přírůstek do rodiny hybridních trestních tribunálů

Veronika Bazalová

Středoafrická republika se od prosince 2012 potýká s vnitrostátním konfliktem mezi muslimskými a křesťanskými povstaleckými skupinami. Situace došla až tak daleko, že současná středoafrická politická reprezentace zvažuje založení Zvláštního trestního soudu pro zločiny spáchané v tomto konfliktu.

Současná krize ve Středoafrické republice (dále jen „SAR“) začala v prosinci 2012. Tehdy v zemi zahájila své působení Séléka, povstalecká organizace složená především z muslimů ze SAR, sousedního Čadu a Súdánu. Séléka útočila na lidi z křesťanské náboženské většiny a snažila se o odstranění vlády tehdejšího prezidenta SAR Françoise Bozizého. V březnu 2013 se jim skutečně podařilo prezidenta svrhnout a za vůdce země se prohlásil velitel Séléky – Michel Djotodia.

Činnost Séléky vyprovokovala vznik tzv. anti-balaka (anti-mačetových) skupin, které vycházely především z křesťanské komunity. Konflikt tak vznikl především po náboženské linii. Hlavním motivem bojů je ovšem politický vliv. Po aktivním zapojení sil mezinárodního společenství (dva tisíce francouzských vojáků, 800 vojáků z EU, třináct tisíc modrých přileb v rámci peacekeepingové operace MINUSCA [1]) Michel Djotodia rezignoval a uprchl ze SAR. Násilí mezi oběma znepřátelenými tábory ovšem doposud neustalo.

V lednu 2014 se mezitímní prezidentkou stala Catherine Samba-Panza. Její vláda v lednu 2015 předložila návrh zákona, jehož cílem je vytvořit ve spolupráci s mezinárodním společenstvím Zvláštní trestní soud (Special Criminal Court; dále jen „Soud“) se sídlem v Bangui, hlavním městě SAR. Soud by měl vyšetřovat a stíhat nejzávažnější zločiny stále probíhajícího konfliktu [2]. Složení soudu by bylo smíšené – z celkového počtu 27 soudců by 14 pocházelo ze SAR, zbývajících 13 by byli mezinárodní soudci z různých zemí [3]. Tímto se zajistí dostatečná expertíza personálu Soudu při vyšetřování tak závažných zločinů.

Dle předkladatele návrhu zákona by činnost Soudu měla být komplementární k činnosti Mezinárodního trestního soudu (dále jen „MTS“), jehož žalobkyně Fatou Bensouda zahájila vyšetřování situace v SAR na podzim 2014 (blíže viz Bulletin 10/2014, s. 9). MTS ovšem stíhá pachatele pouze těch nejzávažnějších zločinů. Soud by se tak měl postarat o pachatele válečných zločinů a zločinů proti lidskosti menšího kalibru.

Vytvoření Soudu podpořilo i devatenáct středoafrických a mezinárodních lidskoprávních nevládních organizací. O návrhu zákona musí nyní hlasovat Národní přechodná rada (National Council of Transition). Ta by měla o návrhu rozhodnout v průběhu aktuální schůze, která začala 2. března 2015 a která má trvat tři měsíce. Objevují se ovšem i hlasy proti Soudu. Jeden nejmenovaný středoafrický soudce prohlásil, že celý návrh je nesmysl. V Bangui již existuje trestní soud, který by si měl umět s takovými zločiny poradit. Potřebuje pouze dostatečné prostředky. Vytvoření nového soudního systému je dle něj pouze záminkou k politickým tahanicím o moc nad justicí. [4]

Vytvoření Soudu by přineslo jistě mnoho pozitivního. Předně by to zastavilo dosavadní převládající beztrestnost v zemi za politicky motivované zločiny. Náboženské, etnické a politické konflikty totiž SAR v menší míře sužují již přes dvacet let. Nevládní organizace volající po vytvoření Soudu jsou přesvědčeny o tom, že dosavadní beztrestnost byla jedním z hlavních impulzů pro stávající konflikt [5]. A není v silách a ani smyslem MTS stíhat veškeré spáchané zločiny. Soud by tak spoluprací a sdílením informací mohl v mnohém ulehčit i vyšetřování MTS. Řízení před Soudem by mohla mít pozitivní vliv i na atmosféru ve společnosti. Vzhledem k tomu, že Soud by měl mít sídlo přímo v Bangui, mohla by jeho řízení připadat běžným obyvatelům SAR bližší a jeho výsledky viditelnější než řízení před vzdáleným MTS v Haagu.

Návrh nového Soudu ovšem přináší i řadu pochybností. Zřízení nového soudu s mezinárodním zastoupením může být poměrně drahé. Finančně by se na realizaci Soudu měla podílet SAR a mezinárodní společenství pomocí dobrovolných příspěvků. Nově fungující instituce se může rovněž potýkat s nedostatkem zkušeností a řízení tak mohou být zdlouhavá. V neposlední řadě se nabízí technická otázka vztahu mezi Soudem a MTS. MTS totiž vyšetřuje zločiny pouze v tom případě, že stát není schopný, nebo ochotný vyšetřit zločiny sám [čl. 17 odst. 1 písm. a) Římského statutu]. Pokud by Soud skutečně začal fungovat, pak by se MTS měl s ohledem na princip komplementarity zabývat otázkou, zda je jeho další působení v SAR ještě nezbytné.

Poznámky:

[1] Blíže viz rezoluce Rady bezpečnosti OSN ze dne 10. dubna 2014, S/RES/2149 (2014), dostupná na http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2149(2014).

[2] Z dostupných dokumentů není jasné, jaká by měla být časová jurisdikce Soudu. Lze ovšem předpokládat, že Soud bude stíhat zločiny od počátku konfliktu v prosinci 2012.

[3] Více informací k personálnímu obsazení Soudu je dostupné na http://www.lanouvellecentrafrique.org/centrafrique-to-establish-of-a-spe....

[4] Kompletní vyjádření nejmenovaného soudce je dostupné na http://www.lanouvellecentrafrique.org/centrafrique-to-establish-of-a-spe....

[5] Prohlášení nevládních organizací obsahuje deset argumentů pro vytvoření Soudu. Prohlášení je dostupné na http://www.hrw.org/news/2015/02/20/why-special-criminal-court-central-af....

Zdroje:

Global Centre for the Responsibility to Protect. Reinforcing the Responsibility to Protect in the Central African Republic, 9. března 2015, (http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2015-march-car-brief.pdf).

Human Rights Watch. Central African Republic: Create Court to Combat Impunity, 20. února 2015, (http://www.hrw.org/news/2015/02/20/central-african-republic-create-court-combat-impunity).

Martin-White, S. Centrafrique: To Establish a Special Criminal Court in Bangui, La Nouvelle Centrafrique, 12. března 2015, (http://www.lanouvellecentrafrique.org/centrafrique-to-establish-of-a-special-criminal-court-in-bangui/).

Pinto, P. Bientôt une Cour pénale spéciale en RCA? RFI, 6. března 2015, (http://www.rfi.fr/hebdo/20150306-cour-penale-internationale-cpi-cour-penale-speciale-republique-centrafricaine-rca-fatou-bensouda-justice/).

Pinto, P. Bientôt une Cour pénale spéciale en RCA? RFI, 6. března 2015, (http://www.rfi.fr/hebdo/20150306-cour-penale-internationale-cpi-cour-penale-speciale-republique-centrafricaine-rca-fatou-bensouda-justice/).

Foto: Catherine Samba-Panza, prozatímní prezidentka SAR. U.S. Department of State, Public Domain