Tchaj-wanský ústavní soud legalizoval manželství homosexuálních párů

Kateřina Šimonová

Dne 24. května tohoto roku vydal tchaj-wanský ústavní soud (Council of Grand Justices) historické rozhodnutí J.Y. Interpretation No. 748 konstatující protiústavnost zákazu uzavřít manželství mezi osobami stejného pohlaví.

Toto rozhodnutí je pomyslným vrcholem dlouhého boje LGBT aktivistů a homosexuálních párů, kteří vedli kampaň prosazující změnu relevantních ustanovení občanského zákoníku již řadu let. Tato změna však nebyla výsledkem pouze jejich snažení. Velice důležitou roli v jejich mnohaletých snahách v roce 2016 sehrálo i zvolení nové prezidentky, bývalé profesorky práva, Tsai Ing-wen, která se o tento úřad ucházela jako kandidátka Demokratické progresivní strany (DPP – Democratic Progressive Party). Jedním z hlavních programových bodů v rámci kampaně Tsai Ing-wen byla totiž právě i rovnost v právu na uzavření manželství.

Přelomové rozhodnutí tak nejenom velice výrazně posouvá ochranu práv LGBT osob kupředu, ale zároveň se tak Tchaj-wan může v následujících měsících či letech stát vůbec prvním asijským státem, kde je manželství homosexuálních párů legalizováno. Jedná se proto o důležitý signál směrem k ostatním zemím východní Asie, kde diskriminace a útoky proti LGBT osobám v posledních letech čím dál tím více narůstají.[1]

Ústavní soud konkrétně konstatoval, že ustanovení obsažená v druhé kapitole (“O sňatku”), části IV (“Rodina”), občanského zákoníku neumožňují dvěma osobám stejného pohlaví vytvořit trvalé spojení důvěrné a výlučné povahy pro zamýšlený účel společného života. V tomto smyslu jsou tak předmětná ustanovení v rozporu s ústavně garantovanou svobodou uzavřít manželství (čl. 22 Ústavy) a stejně tak se zaručenou rovností všech lidí (dle čl. 7 Ústavy).

Pokud jde o to, jak by měl být soudem shledaný rozpor odstraněn, zde se soudci ústavního soudu rozhodli poskytnout zákonodárné moci značný prostor a ponechali na jejím uvážení, zda se rozhodne jít cestou novelizace občanského zákoníku nebo vytvořením zcela nového zákona. Přestože návrh zákona, kterým by mělo dojít k novelizaci občanského zákoníku, prošel prvním čtením v Tchaj-wanském parlamentu již v prosinci roku 2016, cesta k dokončení celého procesu bude pravděpodobně ještě dlouhá a komplikovaná.

Hlavním důvodem jsou existující spory ohledně konkrétní formy, jakou budou dané změny provedeny, tedy zda má dojít k novelizaci občanského zákoníku, či má být přijat zcela nový zákon. Právě druhou ze zmíněných možností již dnes kritizuje řada právníků a LGBT aktivistů s tím, že by se jednalo sice o „rovnoprávnou,“ nicméně stále „oddělenou“ právní úpravu a nedošlo by tak k úplnému vyjádření podstaty daného rozhodnutí ústavního osudu. Pro variantu vytvoření zcela nového zákona se naopak vyjadřuje řada konzervativních hlasů, které argumentují tím, že taková právní úprava by byla „oddělená, ale rovnocenná“ a navíc by zaručila, že nedojde ke změně institutu heterosexuálního manželství jako takového.

Diskuze o tom, jak se toto rozhodnutí ústavního soudu promítne do relevantní legislativy, bude v následujících měsících zajisté bouřlivá. Pokud se ale nepodaří těchto legislativních změn dosáhnout v horizontu dvou let, páry stejného pohlaví budou moci uzavřít manželství pouhým zasláním zvláštního dokumentu, u kterého bude postačovat, že splňuje formální náležitosti, tak jak jsou vyžadovány dosavadním občanským zákoníkem ve výše zmíněné kapitole upravující manželství.

Nejvýstižněji celou problematiku shrnuje asi tato část onoho rozhodnutí ústavního soudu, ve které soud zdůrazňuje, že „Umožnění každému jedinci svobodně rozhodovat o tom, zda a s kým uzavře manželství, je životně důležité pro zdravý rozvoj osobnosti a zajištění lidské důstojnosti, a právě proto je tato svoboda i jeho základním právem.“

 

Poznámky:

[1] Viz. jednotlivé zprávy „Being LGBT in Asia”, dostupné zde: https://www.usaid.gov/asia-regional/being-lgbt-asia.

Zdroje:

Constitutional Court – Republic of China (Taiwan). Press Release On the Same-Sex Marriage Case, 24. května 2017, dostupné zde: http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=267570.

Yang Ya-chi. Amnesty International – Taiwan. It's not marriage but equality that we long for, 2. května 2017, dostupné zde:  https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/05/its-not-marriage-but-equality-that-we-long-for/.

Chris Horton. NY Times. Court Ruling Could Make Taiwan First Place in Asia to Legalize Gay Marriage, 24. května 2017, dostupné zde: https://www.nytimes.com/2017/05/24/world/asia/taiwan-same-sex-marriage-court.html?_r=0.

Foto: Dívka na shromáždění na podporu práv LGBT osob. Foto: soukromý archiv autorky článku.