Začátkem července zemřelo kvůli sesuvu půdy v severním Myanmaru více než 160 horníků. Ačkoliv byl v loňském roce přijat nový zákon o těžbě drahých kamenů, který by měl zvýšit bezpečí horníků, dle kritiků nemá vláda dostatečnou autoritu k zastavení nezákonných praktik. 

Neštěstí se stalo v jadeitovém dole ve městě Hpakant ve státě Kačjin zhruba 600 mil vzdáleném od Myanmarského největšího města Yankoun. Kačjin je světovým centrem těžby nefritu. Dle odhadů je myanmarský jadeitový průmysl každoročně oceněn na 31 miliard dolarů. Kačjinský stát je zároveň zmítán konfliktem mezi státními vojenskými složkami a povstaleckými hnutími, z nichž hlavním je Kačjinská nezávislá armáda. Jadeitový průmysl je zásadním zdrojem financí jak pro povstalecká hnutí, tak pro myanmarský státní rozpočet. S absencí vládní kontroly souvisí také vysoký počet ilegálních horníků. Právě ti se kvůli nedostatečné kontrole těžebního průmyslu myanmarskou vládou nejčastěji stanou oběťmi důlních havárií způsobených nepříznivým počasím.

Do roku 2016 byla těžba nerostných surovin (ropy, zemního plynu a drahých kamenů) pod správou vojenské junty. Vojenská junta v Myanmaru vládla více než 50 let, a to od převzetí moci generálem Nei Winem v roce 1962. Vzhledem k mezinárodním sankcím, které byly na Myanmar uvaleny, a následné izolaci země, byl výtěžek z těžby nerostných surovin jedinou cestou, jak financovat tehdejší režim. 

Po prvních svobodných volbách v roce 2016 přislíbila de facto předsedkyně vlády Aun Schan Su Ťij reformu v oblasti těžby a podnikání. Těžba byla před volbami pod kontrolou vojenských činitelů (současných i bývalých) a jejich spřízněnci a volby poskytovaly naději na zlepšení. Armáda si však udržela kontrolu nad jadeitovým průmyslem i po volbách.

Kdo je do těžby zapojen?

Do těžby drahých kamenů jsou kromě zmíněné Kačjinské nezávislé armády zapojené také povstalecké skupiny, obchodníci s drogami a Čína. Právě ta je největším příjemcem myanmarského jadeitu. Poptávka po nerostu neustále roste a jadeit někdy převyšoval i cenu zlata. Nerost je nejčastěji využíván k výrobě ozdobných  předmětů.

Povstalecké skupiny i přes oficiální zákaz těžby kvůli nepříznivému počasí nabádají horníky, aby dále těžili. Pro místní obyvatele je situace náročná, jelikož neví, které autoritě důvěřovat. Navíc je v této oblasti těžba obvykle jediným způsobem obživy, proto se mnozí rozhodnou těžit i přes oficiální zákaz. 

Zvláštní skupinu obyvatel, která je do těžby zapojená, tvoří tzv. yemasové. Jedná se o horníky bez licence, kteří hledají drahé kameny v hromadách kamení vyprodukovaných těžařskými společnostmi při těžbě. Snaží se tak najít kámen, který draze prodají, aby se dostali z chudoby. Právě oni se nejčastěji stanou oběťmi při sesuvech půdy.

Opakované problémy

Neštěstí ze začátku července zdaleka nebylo prvním smrtelným incidentem ve městě Hpakant. Například v listopadu 2015 se zde v noci na spící horníky v Hpakantu zřítila 60metrová hromada těžebního odpadu. Více než sto lidí zemřelo. K sesuvům půdy dochází téměř každoročně a každým rokem přichází o život několik desítek lidí. Boj o kontrolu dolů a jejich výnosů má zároveň často nepříznivé dopady na civilní obyvatelstvo žijící v oblasti. Je tedy otázkou, zda doposud nejhorší neštěstí přiměje vládní  autority k implementaci zákona z roku 2019 a zároveň  k aplikování principu předběžné opatrnosti a řádné ochraně životů horníků.

 

Zdroje

Aung, Sit Thet (2020, 27. července). Jade mine tragedy exposes flaws in Myanmar’s young democracy. Myanmar Times. https://www.mmtimes.com/news/jade-mine-tragedy-exposes-flaws-myanmars-young-democracy.html

BBC (2020, 2. července). Myanmar jade mine landslide kills 160. https://www.bbc.com/news/world-asia-53260834

Fishbein, Emily a Lamung, Aung Myat (2020, 15. srpna). In Myanmar’s largest jade mining town, the semi-precious stone prized by Chinese costs more than money. South China Morning Post. https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/long-reads/article/3097072/myanmars-largest-jade-mining-town-semi-precious

Muller, Nicholas (2020, 13. července). A Deadly Gamble: Myanmar’s Jade Industry. The Diplomat. https://thediplomat.com/2020/07/a-deadly-gamble-myanmars-jade-industry/

Ratcliffe, Rebecca (2020, 2. července). Mudslide at Myanmar jade mine kills more than 160 people. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/jul/02/mudslide-at-myanmar-jade-mine-kills-at-least-50-people

Fotografie

[1] De facto předsedkyně myanmarské vlády Aun Schan Su Ťij. Remise du Prix Sakharov à Aung San Suu Kyi par Martin Schultz au Parlement européen à Strasbourg le 22 octobre 2013-18, autor: Claude TRUONG-NGOC, 22. října 2013, , zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, editace: ořez.