3. 4. 2019  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2017/2018 podílelo 9 členů, 3 spolupracovníci a 13 stážistů. 

V akademickém roce 2017/2018 bylo vydáno 10 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review, přičemž Centrum spoluoganizovalo jednu odbornou událost. I tento rok členové Centra publikovali mnoho příspěvků v odborných časopisech.

Výroční zpráva za rok 2017/2018 k přečtení zde.

15. 5. 2018  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2016/2017 podílelo deset členů, osm interních spolupracovníků a třináct stážistů z řad studentů MU.

15. 5. 2018  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2015/2016 podíleli čtyři členové a sedmnáct stážistů z řad studentů MU.

30. 12. 2016  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2014/2015 podíleli čtyři členové a devatenáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2014/2015 se Centrum organizovalo či spoluoganizovalo celkem šest událostí. Bylo vydáno 11 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review. I tento rok členové Centra publikovali mnoho příspěvků v odborných časopisech.

14. 4. 2016  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2013/2014 podílelo pět členů a osmnáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2013/2014 se Centrum organizovalo či spoluoganizovalo celkem šest událostí. Bylo vydáno 11 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review. I tento rok členové Centra publikovali mnoho příspěvků v odborných časopisech, nadto se jim podařilo získat i grant či stipendium.


1. 9. 2013  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2012/2013 podíleli čtyři členové a sedmnáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2012/2013 byly uspořádány dva odborné semináře, přednáška a promítání filmu následované diskusí. Centrum vydalo 11 čísel měsíčního Bulletinu, anglický Czech Republic Human Rights Review a členové i stážisté Centra publikovali v řadě časopisů a vystoupili na několika konferencích.

 

Výroční zpráva 2012/2013 k přečtení zde.

15. 10. 2012  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2011/2012 podíleli čtyři členové a čtrnáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2011/2012 se Centrum stalo občanským sdružením. Uspořádány byly dvě konference na FSS MU. Centrum vydávalo měsíční Bulletin, zpracovalo stínovou zprávu pro ENAR a členové i stážisté Centra publikovali v řadě časopisů a vystoupili na několika konferencích.

Výroční zpráva 2011/2012 k přečtení zde.