Vyšel červnový Bulletin

Červnové vydání Bulletinu otevíráme příspěvkem Marie Lukasové, která přibližuje závěry přezkumu České republiky Výborem OSN proti mučení. Které oblasti by měla ČR zlepšit?

Pokračujeme reportáží z konference Olomoucké právnické dny, konkrétně ze sekce mezinárodního práva věnované tzv. hybridním hrozbám. Účastníky byli nejen tuzemští a zahraniční akademici, ale také představitelé armády z ČR a USA.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Nikola Klímová o situaci Rohingů, etnika žijícího v Myanmaru a pronásledovaného barmskou armádou, a možnosti zapojení Mezinárodního trestního soudu.

Tereza Bártová z evropské sekce přibližuje rozhodnutí Soudního dvora EU, na základě kterého musí být žádosti občanů třetích zemí o pobyt za účelem sloučení rodiny posouzeny i v případě, že se na žadatele vztahuje zákaz pobytu na území EU. Rozsudek může ovlivnit i českou právní úpravu, kterou přezkoumává Ústavní soud.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva popisuje Nela Černotová rozdíly v odměňování žen a mužů u velkých britských společností, které měly poprvé povinnost tyto údaje zveřejnit.

Laura Haiselová z české sekce se věnuje pokračování kauzy odposlechů bývalého premiéra Petra Nečase. Nejvyšší správní soud totiž zrušil pokutu udělenou nakladatelství Mafra za zveřejnění přepisu telefonních odposlechů s tím, že míru zásahu do soukromí je třeba posoudit podrobněji.

Bulletin si můžete stáhnout v PDF.

 

Obsah čísla

Téma

 • Výbor OSN proti mučení adresoval České republice nová doporučení
 • Olomoucké právnické dny 2018, sekce mezinárodní právo veřejné: Co jsou tzv. hybridní hrozby?

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Jurisdikce Mezinárodního trestního soudu nad deportacemi Rohingů
 • Britští bojovníci ISIS známí jako „Beatles“ zajati

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Soudní dvůr EU: žádosti o sloučení rodiny musí být posouzeny i tehdy, pokud se na žadatele vztahuje zákaz vstupu na území EU
 • Policejní databáze gangů v Londýně je rasově diskriminační, říká zpráva Amnesty International

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Britské společnosti zveřejňují rozdíly ve finančním ohodnocení zaměstnankyň a zaměstnanců
 • Venezuela má staronového prezidenta

4) Česká republika a lidská práva 

 • ÚOOÚ bude znovu rozhodovat o pokutě za zveřejnění odposlechů v kauze Petra Nečase
 • Nesie vodič zodpovednosť za to, aby boli jeho spolujazdci pripútaní bezpečnostnými pásmi?
 • Úplný zákaz kouření ve stravovacích zařízeních zůstává platný
 •    

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech