Vyšel dubnový Bulletin

Titulní strana Bulletinu

Aktuální vydání Bulletinu Centra pro lidská práva a demokratizaci zahajujeme rozhovorem se soudcem Tribunálu Soudního dvora EU, jímž je Jan M. Passer. Tématem přitom není pouze lucemburský soud, nýbrž také aktuální situace v ČR a v Evropě.

Druhý příspěvek přináší zástupkyně ČR v Benátské komisi Veronika Bílková a Kateřina Šimáčková. Čím se zabývala Benátská komise na březnovém zasedání?

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost přibližuje Nikola Klímová vytváření Zvláštního trestního soudu ve Středoafrické republice, který bude mít prvky jak vnitrostátního, tak mezinárodního soudu.

Monika Hanych z evropské sekce přináší zprávu o tom, že Vysoký komisař OSN pro lidská práva kritizoval Českou republiku za diskriminaci Romů a segregaci romských dětí ve školách.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva popisuje Martin Pracný problematiku zvyšující se poptávky po bateriích a souvisejících důsledků v podobě dětské práce v Demokratické republice Kongo. Rovněž přinášíme externí příspěvek Sabiny Malcové o dopisu asociace DEMAS, který reaguje na legislativní návrhy proti občanské společnosti v Maďarsku.

Kristýna Šulková z české sekce diskutuje možnou nepřiměřenost zásahu do svobody projevu příkazem policie odstranit vyvěšenou vlajku Tibetu. Případem se bude zabývat Nejvyšší správní soud.

Bulletin si můžete stáhnout v PDF.

Obsah čísla

Téma

 • Rozhovor s Jan M. Passerem, soudcem Tribunálu Soudního dvora EU: Právní stát je v dnešní době v ohrožení
 • Justiční reformy, nevládní organizace a volby tématem březnového zasedání Benátské komise

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Proces ustavování Zvláštního trestního soudu ve Středoafrické republice nadále pokračuje
 • Nebezpečí autonomních zbraňových systémů
 • Bývalý peruánský prezident Fujimori získal milost

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Vysoký komisař OSN zkritizoval Česko za diskriminaci Romů
 • Litevská psychiatrická nemocnice porušila práva pacientky garantovaná Úmluvou

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Bez dětské práce nejsou baterie
 • Dopis asociace DEMAS reagující na nové legislativní návrhy proti občanské společnosti v Maďarsku

4) Česká republika a lidská práva 

 • Příkaz odstranit vyvěšenou vlajku Tibetu: Nepřiměřený zásah do svobody projevu?
 • Právo na informace: Ústavní soud dostal druhou šanci
 • Krivdy bývalého režimu sa hoja pomaly
 • Povinnost kraje zajistit člověku se zdravotním postižením dostupné a vhodné služby sociální péče   

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech