Vyšel květnový Bulletin

Květnové číslo Bulletinu Centra pro lidská práva a demokratizaci zahajujeme rozhovorem se soudcem Mezinárodního trestního soudu Robertem Fremrem. Je kritika Mezinárodního trestního soudu oprávněná? Jak je možné přispět k lepšímu fungování soudu? A jaký případ v současnosti český soudce v Haagu řeší? V sekci mezinárodní trestní spravedlnost Helena Kopecká informuje, jak začátkem roku soudní senát Mezinárodního trestního soudu vedený Robertem Fremrem rozhodl, že sexuální násilí páchané na členech ozbrojených složek z vlastních řad spadá do jurisdikce soudu. Lenka Vavrušová z evropské sekce hodnotí rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, kterým se soud vyjádřil k následkům teroristického útoku v ruském Beslanu před dvanácti lety. V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva pojednává Lucie Janotová o situaci čečenských homosexuálů, kteří jsou terčem pronásledování státního aparátu. Michal Oščipovský z české sekce se zamýšlí nad budoucností politiky transformační spolupráce ČR.

Bulletin si můžete stáhnout v pdf nebo přečíst online.

Obsah

Téma

• Rozhovor se soudcem Mezinárodního trestního soudu Robertem Fremrem: Soud musí zrychlit svá řízení

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

• Sexuální násilí páchané na členech ozbrojených složek z vlastních řad spadá do jurisdikce Mezinárodního trestního soudu

• Simone Gbagbo – nevinná zo spáchania zločinov podľa medzinárodného práva?

2) Evropský systém ochrany lidských práv

• Sterilizace jako podmínka pro změnu pohlaví v rodném listu: Přelomový rozsudek ESLP a nevyhovující legislativa v ČR

• Odškodnění obětí tragédie v Beslanu Evropským soudem pro lidská práva: Tagayeva a další proti Rusku

• Hranice vyjadřování soudců na veřejnosti (a v soukromí)

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

• Čečenský boj proti homosexuálům

• Fotbalová FIFA zřídila komisi pro dodržování lidských práv

4) Česká republika a lidská práva

• Zamyšlení nad budoucností politiky transformační spolupráce ČR

 

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech