Vyšel květnový Bulletin

Květnové vydání Bulletinu Centra pro lidská práva a demokratizaci zahajujeme článkem Moniky Hanych o svobodě médií ve státech Visegrádské čtyřky. Jak si Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko vedou v oblasti svobody tisku? A jaký je trend tohoto vývoje? 

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost přináší Katarína Hukelová zprávu o tom, že Mezinárodní trestní soud začal řešit nový případ. Obviněný Al Hassan pochází z Mali, kde vykonával funkci velitele náboženské policie v oblasti Timbuktu a podle žalobkyně je zodpovědný za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. 

Tereza Bártová z evropské sekce pojednává o tom, že v létě vstoupí v platnost Protokol č. 16 k Evropské úmluvě o lidských právech. Nejvyšší soudy států, které jej ratifikovaly, se tak budou moci obracet na Evropský soud pro lidská práva s žádostmi o poradní posudek k závažným otázkám interpretace a aplikace Úmluvy.

Martin Pracný ze sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se zaměřuje na případ tří belgických firem, které jsou vyšetřovány za vývoz chemikálií do Sýrie. 

Lukáš Novák se v rámci české sekce věnuje v médiích hojně diskutovanému případu Jevgenije Nikulina, a rovněž Sáliha Muslima. Oba případy se týkají zadržení občana cizí národnosti na území ČR, přičemž Jevgenij Nikulin byl následně vydán do USA. Jak v uvedených případech české orgány postupovaly?

Bulletin si můžete stáhnout v PDF.

 

Obsah čísla

Téma

  • Svoboda médií v zemích V4 v ohrožení?

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

  • Prípad Al Hassan z Mali pred Medzinárodným trestným súdom

2) Evropský systém ochrany lidských práv

  • Protokol č. 16 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv vstupuje v platnost

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

  • Belgické firmy jsou vyšetřovány za prodej chemikálií do Sýrie 
  • Moderní otroctví i ve Velké Británii 
  • Krize ve Venezuele

4) Česká republika a lidská práva 

  • Česká republika rozhoduje o osude Jevgenij Nikulina a Sálih Muslima 
  • Ombudsmanka vydala výroční zprávu o své činnosti za rok 2017
  •    

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech