Vyšel prázdninový Bulletin

V úvodu „letního“ dvojčísla přibližuje zástupkyně ČR v Benátské komisi Veronika Bílková stanovisko komise týkající se kontroverzního návrhu maďarského zákona, jenž má klást dodatečné povinnosti pro nevládní organizace fnancované ze zahraničí. Druhý úvodní příspěvek Šárky Duškové se zaměřuje na právě probíhající předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy. Jaké jsou jeho priority? V sekci mezinárodní trestní spravedlnost se Helena Kopecká věnuje rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu, podle kterého odsouzený Germain Katanga musí zaplatit obětem individuální a kolektivní reparace. Kateřina Šimonová z evropské sekce analyzuje případ malého Charlese Garda ve Velké Británii, který se týká složitých právních a etických otázek souvisejících se zdravotní péčí - kdy je možné rozhodnout o ukončení život udržující léčby? Titulní fotografí Bulletinu považujeme za vhodné reagovat na úmrtí, ale především připomenout život čínského disidenta Liou Siao-poa, jehož Charta 08 inspirovaná československou Chartou 77 přispěla k tomu, že v roce 2010 obdržel Nobelovu cenu míru. Lukáš Hoder ze sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva jej krátce připomíná. Adam Blisa z české sekce poté přibližuje několik zajímavých případů, které v posledních měsících rozhodl Ústavní soud ČR.

Bulletin si můžete sáhnout v pdf anebo přečíst online.

Obsah

Téma
• Cizí „agenti“ znovu na scéně… Červnové zasedání Benátské komise
• Předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy
1) Mezinárodní trestní spravedlnost
• Mezinárodní trestní soud se vyjádřil k porušení povinnosti Jihoafrické republiky zatknout súdánského prezidenta Al-Bašíra
• Germain Katanga musí zaplatit reparace obětem
2) Evropský systém ochrany lidských práv
• Právo nechat zemřít, nebo žít? Případ Charlieho Garda
• V Rusku stále panuje silná homofobie. Nyní se k ní částečně vyjádřil i Evropský soud pro lidská práva
3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
• Obecné zásady OSN pro oblast byznysu a lidských práv – jak je to s implementací?
• Zemřel čínský disident Liou Siao-po
4) Česká republika a lidská práva
• Velké případy u Ústavního soudu

Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech