Lidskoprávní esejistické soutěže

René Cassin ‘Human Writes’ essay competition

Téma: Esej by měla obsahově navazovat na otázku: “Towering Monument or Crumbling Relic – at 70, is the Universal Declaration of Human Rights still fit for purpose?”

Pořadatel: René Cassin

Rozsah: 1000-1500 slov (anglicky)

Deadline: 16. 4. 2018

http://www.renecassin.org/education/programmes/rene-cassin-legacy-essay-competition.html

 

Science and Human Rights Coalition Essay Competition

Téma: lidská práva v průsečíků vědy a techniky

Pořadatel: American Association for the Advancement of Science (AAAS)

Rozsah: maximum 1500 slov (anglicky)

Deadline: 30. 4. 2018

https://www.humanrightscareers.com/magazine/6-top-human-rights-competitions-for-2018/

 

IUS et SOCIETAS

Téma: volné téma týkající se práva a justice ve společnosti

Pořadatel: Vzdělávací nadace Jana Husa, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Rozsah: maximum 30 stran, 54 000 znaků (česky)

Deadline: 31. 5. 2018

http://www.iusetsocietas.cz/aktualni-rocnik-xi-20172018/