Publikace

Členové Centra vypracovali analýzu o byznysu a lidských právech v ČR

4.4.2016

Centrum pro lidská práva a demokratizaci vypracovalo operační analýzu pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR na téma Byznys a lidská práva v České republice. Pod vedením Lukáše Hodera a Huberta Smekala vypracovali Andrea Bittnerová, Veronika Hermanová a Vojtěch Kyselý.

Název studie: Současný stav v České republice a naplňování Obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2015. 63 s.

Slováci budou rozhodovat o možnosti homosexuálů uzavřít manželství a adoptovat děti

18.1.2015

Slovenský Ústavní soud vydal v říjnu plenární nález, který vyvolal ve slovenské společnosti silné emoce. Týkal se ústavnosti předmětu referenda, které má být vyhlášeno na základě petice občanů a žádosti petičního výboru, který posbíral přes 408 000 podpisů občanů, kteří souhlasí s vyhlášením referenda otázkami týkajícími se především práv sexuálních menšin. Nálezu Ústavního soudu a referendu, které zanedlouho proběhne, se podrobně věnuje studie z pera Martiny Grochové.

Studii si můžete přečíst zde.

Česká republika a Evropský soud pro lidská práva v roce 2011

7.11.2012

Ľubomír Majerčík, Anna Matušinová a Hubert Smekal publikovali kapitolu "The Czech Republic and the European Court of Human Rights in 2011", která vyšla v Czech Yearbook of Public and Private International Law. 
Kapitolu si můžete přečíst zde.

Stať k "výjimkám" z Listiny základních práv EU

3.11.2012

Článek Heleny Bončkové a Huberta Smekala s názvem "Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv Evropské unie" byl publikován v časopise Současná Evropa (02/2010) a je volně ke stažení na tomto odkazu.

Studie členů Centra k lidskoprávním závazkům ČR

1.10.2012

Členové Centra Linda Janků, Hubert Smekal a Katarína Šipulová ve spolupráci se studentem matematiky na univerzitě v Oxfordu Jozefem Janovským publikovali v časopise Středoveropské politické studie článek "Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv". Text je volně ke stažení zde.

Stínová zpráva o stavu rasismu a diskriminace v České republice

10.10.2012

Stínová zpráva o stavu rasismu a diskriminace v České republice je každoročně publikována nevládní organizací ENAR, která mapuje rasismus a rasovou diskriminaci ve všech zemích EU. Každý rok je osloven národní autorský tým, který zpracuje téma rasismu a diskriminace z pohledu nevládního sektoru do národní stínové zprávy a ENAR na základě těchto zpráv vypracovává Stínovou zprávu o stavu rasismu a dikriminace v EU. Autorský kolektiv Centra je autorem české národní zprávy za období 2011/2012. V tomto období bylo navíc reflektováno speciální téma islamofobie.

Stínovou zprávu si můžete přečíst zde.  Anglickou verzi zprávy a veškeré předchozí zprávy ENAR z České republiky a dalších zemí pak najdete na tomto odkazu.

ČR a výjimka z Listiny základních práv Evropské unie

1.6.2010

V analýze Centra pro lidská práva a demokratizaci Helena Bončková a Hubert Smekal dokázují, že nedávno vyjednaná "výjimka" z Listiny základních práv Evropské unie, nemusí dopadat na ty případy, před nimiž by nás dle sjednavatelů chránit měla. Či přesněji řečeno - problém, na který výjimka údajně reaguje, pravděpodobně vůbec neexistuje.

Argumentace se opírá o právní analýzu textu Protokolu č. 30 O uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království; o debatu, jež v těchto zemích na téma výjimka proběhla; o krátký exkurs do rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva a o zhodnocení polisabonské judikatury Soudního dvora Evropské unie. V kontextu našeho tvrzení o „nespásném" charakteru výjimky se poukazuje na všechny negativní průvodní jevy, které lemovaly českou cestu k výjimce a na které se upozorňuje v úvodním odstavci. Rovněž se nastiňují alternativy budoucího vývoje, protože vzhledem k dosavadnímu charakteru české výjimky není vůbec jisté, že se tato stane skutečně právně závaznou. Analýzu si můžete přečíst zde.