Zkušenosti ze stáže na ECCC – část I.

Helena Kopecká

Jelikož v současné době pobývám na stáži OSN na Zvláštních senátech soudu pro Kambodžu (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia neboli ECCC), rozhodla jsem se s Vámi na následujících řádcích podělit o své dosavadní zkušenosti. V této první části mého článku se budu věnovat výběrovému řízení.


Výběrové řízení

Pokud se člověk rozhodne, že by chtěl tuto stáž absolvovat, je potřeba vše řešit dopředu, obdobně jako tomu je v případě jiných stáží pro OSN. Přihláška na stáž na ECCC se podává zhruba šest měsíců před plánovaným příjezdem. Zvláštní senáty soudu pro Kambodžu mají speciální internetové stránky UNAKRT [1], na kterých se člověk dozví všechny potřebné informace. Je nutné vyplnit podrobnou přihlášku, kde se uvádí mimo jiné detaily ohledně vzdělání, dosavadních pracovních zkušeností, délky stáže (3-6 měsíců), znalosti jazyků, dále také jména doporučujících osob či představy o budoucí kariéře. Zároveň potencionální budoucí stážista uvádí, ve kterých kancelářích soudu by v případě výběru chtěl pracovat (celkem se píší první tři místa zájmu). Možností je celá řada - kancelář Žalobce (The Office of the International Co-Prosecutor), Vyšetřujícího soudce (The Office of the International Co-Investigating Judge), Obhajoby (The Defence Support Section), Sekce právníků civilních účastníků (The Civil Party Lead Co-Lawyers Section), jednotlivé komory soudu (Pre-Trial Chamber, Trial Chamber, Supreme Court Chamber), Management soudu (The Court Management Section), Sekce veřejných záležitostí (The Public Affairs Section) a Kancelář zástupce ředitele administrativy (The Office of the Deputy Director of Administration).

Po odeslání přihlášky se vyčkává, zdali se někdo z UNAKRT ozve a bude se konat pohovor na dálku. V případě postoupení do ústního kola probíhá tzv. competency – based interview [2] přes skype (či případně přes aplikaci WhatsApp), které má za cíl ověřit schopnosti budoucího stážisty. Pohovor trvá zhruba 30 minut, přičemž jsou kladeny nejrůznější otázky. Otázky se týkající jak budoucí stáže, tak také obecných dovedností – v čem člověk vyniká, kdy naposledy vyřešil v práci problém a jakým způsobem, jaké měl naposledy pozitivní výsledky a úspěchy a podobně. Je dobré věnovat nějaký čas přípravě na tento pohovor přes stránky OSN, aby člověk nebyl otázkami překvapen.

Moje zkušenosti

Celkově se dá shrnout, že projít výběrovým řízením na tuto stáž není tak složité, za předpokladu, že člověk věnuje čas přihlášce a na tzv. competency-based interview se dle stránek OSN připraví. Osobně jsem na prvním místě zájmu měla kancelář International Co-Prosecutor, kde také v současné době pobývám. V budoucí části mého článku se tak již budu věnovat samotné náplni práce během stáže a dalším zajímavým poznatkům ze života v Kambodži.

Poznámky:

[1] Na stránkách United Nations Assistance to the Khmer Rouge Trials (UNAKRT) se dozvíte všechny potřebné informace a rovněž zde najdete přihlášku: http://www.unakrt-online.org/

[2] Na přípravu na tzv. competency-based interview jsou doporučovány přímo stránky OSN: https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=AYI 

Foto:

Vnitřek budovy ECCC, autor: Helena Kopecká