Zkušenosti ze stáže na ECCC – část II.

Helena Kopecká

V druhé části mého článku o zkušenostech z OSN stáže na Zvláštních senátech soudu pro Kambodžu (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia neboli ECCC) se podělím zejména o to, co je vlastně náplní takové stáže.  

Případy na ECCC

Aktuálně běží na ECCC několik případů. Aktivní je stále případ 002/02, tedy případ dvou obviněných, jimiž jsou Nuon Chea a Khieu Samphan. V současné době čelí obviněním například za zločin genocidy proti Cham muslimům a příslušníkům vietnamské národnosti, a dále za řadu zločinů proti lidskosti – za nucené sňatky a znásilnění, zacházení s Buddhisty a další. [1] Mezi další aktivní případy, které jsou zatím ve vyšetřující fázi, patří případ 003 (obviněný námořní velitel Meas Muth) a případ 004 (obvinění Ao An a Yim Tith). [2]

Náplň stáže

Náplň stáže na ECCC je různorodá. Obsah stáže samozřejmě záleží i na tom, ve které kanceláři soudu daný stážista působí. Jak již bylo dříve uvedeno, možností je celá řada - kancelář Žalobce (The Office of the International Co-Prosecutor), Vyšetřujícího soudce (The Office of the International Co-Investigating Judge), Obhajoby (The Defence Support Section), Sekce právníků civilních účastníků (The Civil Party Lead Co-Lawyers Section), jednotlivé komory soudu (Pre-Trial Chamber, Trial Chamber, Supreme Court Chamber), Management soudu (The Court Management Section), Sekce veřejných záležitostí (The Public Affairs Section) a Kancelář zástupce ředitele administrativy (The Office of the Deputy Director of Administration).

Osobně působím v kanceláři Žalobce (International Co-Prosecutor, kterým je Nicholas Koumjian). Kancelář se aktivně podílí na všech případech soudu současně, neboť podává různé závěrečné návrhy. Stejně tak pracuje na odvoláních a dalších podáních. Proto se v kanceláři nestihnete ani na minutu nudit, současných 17 stážistů je všech plně vytížených. Každý stážista má svého supervizora, který mu přiděluje práci. Primárně je každý přidělen na práci na jednom hlavním případu (002/02, 003 nebo 004). Nicméně leckdy pracujete i pro někoho jiného z týmu, zejména v časech různých závěrečných návrhů, kdy je zapotřebí spojit všechny síly stážistů a celého týmů dohromady.  

Práce v kanceláři Žalobce je pro mne velmi zajímavá. Osobně jsem se podílela na případu genocidy (například hledání odpovědí dle zadání, procházení důkazů apod.). Aktuálně píši návrh týkající se zločinů proti lidskosti na jednom z nucených pracovišť. Práce je někdy doplněna o neprávní věci, například všechny právní návrhy musí mít správné poznámky pod čarou, neboť veškeré zdroje musí být řádně citovány. Také je potřeba naučit se používat systémy, v nichž se hledají výpovědi svědků a další důkazy. I to je ale součást práce právníků, neboť bez ní není možné podat kvalitní návrhy.

Mimo zajímavé práce zde člověk také potká skvělý tým lidí, který si vzájemně pomáhá, a život v nové (navíc v rozvojové) zemi je tak o poznání snazší. Tým je zde rozmanitý, stážisté pochází z celého světa ( z Austrálie, USA, Kanady, Francie, Norska, Irska a Kambodži). Člověk je tedy obohacen i o nové kultury a získá řadu nových poznatků a informací.

Celkově shrnuto, práce v oblasti mezinárodního trestního práva je zajímavá a inspirující zkušenost a stáž je pro mne každodenním (nejen) profesním přínosem.  

 

Poznámky:

[1] Více k případu 002/02 se lze dočíst přímo na stránkách ECCC: https://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/1299

[2] Rovněž o obou případech je možné se více dočíst zde:  https://www.eccc.gov.kh/en/charged-person/ao-an a https://www.eccc.gov.kh/en/charged-person/yim-tith

Foto:

 

ECCC zvenčí, autor: Helena Kopecká.