Aktuální vydání Bulletinu lidských práv zahajujeme rozhovorem s Petrem Konůpkou, právníkem Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva. Jak by měl vypadat připravovaný webový portál, který má českým odborníkům ulehčit orientaci v mezinárodních lidskoprávních zdrojích? Jak probíhá implementace rozsudků v ČR? A co zajímavého můžeme očekávat ze Štrasburku v blízké době?

České zástupkyně v Benátské komisi Veronika Bílková a Kateřina Šimáčková přináší zprávu z dvou jarních „nezasedání”, resp. zasedání, která proběhla dálkově. I přesto Komise vyprodukovala celou řadu zajímavých výstupů.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Tereza Šťastná o nových případech u Mezinárodního trestního soudu, které přichází do fáze hlavního líčení. Jedná se o jednoho obviněného z Mali a dva ze Středoafrické republiky.

Jakub Drahorád z evropské sekce se věnuje případu ochrany práv migrantů na maďarských hranicích, ve kterém Soudní dvůr EU přiznal vyšší míru ochrany nežli štrasburský soud.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva přibližuje Andrea Šťástková obsah novely ruské ústavy, podle které by mohl současný prezident Vladimír Putin vládnout až do roku 2036.

Simona Úlehlová z české sekce se zaměřuje na rozsudek Městského soudu v Praze, který vyjasnil, že za nouzového stavu mají být vydávána krizová opatření v režimu krizového zákona vládou, nikoliv prostřednictvím mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.