Dubnové vydání Bulletinu lidských práv začínáme rozhovorem s čínskou Ujgurkou Rushan Abbas, která vysvětluje, jak v Číně funguje systém tzv. převýchovných táborů pro ujgurskou menšinu, a jak jsou životy Ujgurů pod permanentním dohledem ze strany úřadů. Jedná se skutečně o orwellismus 21. století?

Aneta Frodlová referuje o vydařené akci Noc práva, v rámci které řada významných právnických institucí přibližovala právo laické veřejnosti. Akce se tento rok konala již ve čtyřech městech ČR.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Petra Olivová o odvolacím rozsudku Mezinárodního trestního soudu, kterým zvrátil prvostupňové rozhodnutí a povolil tak vyšetřování situace v Afghánistánu. Nutno dodat, že rozhodnutí spustilo vlnu kritiky z USA.

Eva Kostolanská z evropské sekce přibližuje nové rozhodnutí německého ústavního soudu, podle kterého trestat pomoc při asistované sebevraždě je protiústavní.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Michaela Stenzelová věnuje počátkům současné pandemie. Jaký vliv měla absence svobody slova v Číně na rychlost jejího šíření?

Pavel Doubek z české sekce se zaměřuje na nový zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním a diskutuje jak jeho pozitivní přínos, tak nedostatky finální verze zákona.