Centrum pro lidská práva a demokracii hledá nové stážisty/stážistky pro pravidelné měsíční psaní článků do Bulletinu lidských práv (v češtině) a další aktivity Centra v tematických oblastech:

  • Mezinárodní trestní spravedlnost

  • Evropský systém ochrany lidských práv

  • Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

  • Česká republika a lidská práva

Chcete se podílet na tvorbě lidskoprávního časopisu a na dalších aktivitách Centra?

Zájemci nechť pošlou do čtvrtka 20. října 2022 na e-mailovou adresu info@centrumlidskaprava.cz zprávu obsahující v předmětu slovo „Stáž“ a za pomlčkou název tematické oblasti, které by se chtěli věnovat. Do obsahu zprávy uveďte krátké zdůvodnění svého zájmu a do přílohy e-mailu přiložte svůj životopis.

Stáž bude trvat od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023 a bude probíhat především prostřednictvím elektronické komunikace.

Těšíme se na Vaše přihlášky!