Editor Bulletinu lidských práv a Czech Republic Human Rights Review

Pavel vystudoval doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zpočátku pracoval v Brně v Kanceláři ombudsmana. Po studijním pobytu na univerzitě v Melbourne působil v Praze na Úřadu vlády ČR (odboru kompatibility). Další profesní cesta pokračovala na Taiwan, kde se v letech 2019–2022 v rámci tří postdoktorských projektů podílel na zřizování místního národního preventivního mechanismu. V rámci těchto projektů vyučoval i jako externí pedagog na Soochow University v Taipei a poskytoval poradenství Národní lidskoprávní instituci při kontrolách věznic. V současnosti je opět hrdým Brňanem a zájem o lidská práva si doplňuje o správně-právní agendu jako asistent soudce na Nejvyšším správním soudě.