Česká republika a lidská práva

Marie studuje obor právo na Masarykově univerzitě. Absolvovala několik stáží v neziskovém sektoru a v současnosti pracuje v advokátní kanceláři, kde se věnuje hlavně ochraně osobních údajů.