Česká republika a lidská práva

Matěj Kračmer je absolventem oboru sociální práce a sociální pedagogiky na soukromé škole v Plzni. Již během studií byl na několika letních školách ve Velké Británii. Pracoval jako sociální pracovník a pedagog. Od roku 2019 se pohybuje ve státním sektoru. Ve své praxi měl možnost pracovat na mnoha zajímavých státních institucích. Zajímá se o problematiku domácího a sexualizovaného násilí.