Mezinárodní trestní spravedlnost

Roman je absolventem Právnické fakulty MU a studentem její Ekonomicko-správní fakulty. V průběhu studia pracoval jako praktikant v různých advokátních kancelářích, a nakonec zakotvil v menší advokátní kanceláři se zaměřením na trestní právo, kde pracuje jako advokátní koncipient. V průběhu ukrajinské uprchlické krize také působil na Odboru azylové a migrační politiky MVČR.