Česká republika a lidská práva

Tereza momentálně studuje třetí ročník na Právnické fakultě UK v Praze. Má zkušenosti s dobrovolnictvím v Amnesty International, ale i z prostředí advokátní kanceláře. Kromě lidských práv má zálibu i v pracovním právu.